+

Matěj Forman

matěj forman

Matěj Forman se narodil jako jedno z dvojčat do rodiny herečky Věry Křesadlové a režiséra Miloše Formana. Po roční praxi asistenta ve Studiu animovaného filmu Jiřího Trnky byl přijat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze do ateliéru filmové a televizní grafiky k prof. M. Jágrovi. Absolvoval také roční studium na Columbia University v New Yorku. V 80. letech vystupoval v letních měsících s bratrem Petrem a malými loutkovými představeními na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Spolu s ním a s několika dalšími přáteli založili později Divadlo bratří Formanů – volné sdružení komediantů bez stálé scény, později cestující po souši s vlastním stanem a s karavany a po vodě s lodí Tajemství. „Kariéra“ kočovného komedianta (s trochou nadsázky se dá říci „šmíráka“) a samorostlého loutkáře pokračovala vznikem loutkového představení Barokní opera (1992). Na dalších projektech Divadla bratří Formanů se podílí také jako autor nebo spoluautor scény – Kejklíř matky Boží (1993), Sedlák, čert a bába (1994). Se setkáním s francouzským Cabaret Dromesko a s účastí v projektu La Baraque – Bouda (1997) přichází období divadelního kočování a života v karavanu. Při vzniku dalších projektů Divadla bratří Formanů spolupracuje nejčastěji s Andreou Sodomkovou, Ondřejem Maškem a Josefem Sodomkou, příležitostně také s Antonínem Maloňem, Renatou Pavlíčkovou nebo Janem Pištěkem. Pro Prahu – evropské město kultury 2000 tak vznikla ze starého rezavého nákladního člunu Divadelní loď Tajemství s představením Nachové plachty. Na týmovou spolupráci s bratrem Petrem a dalšími spolupracovníky navazují projekty – Kráska a zvíře (2003), Klapzubova jedenáctka (2005), Dobře placená procházka (2007) a Obludárium (2007). Matěj Forman doprovodil svými grafikami a kresbami také několik knížek, např. trilogii dětských knih Jiřího Stránského Povídačky pro Klárku (1996), Povídačky pro moje slunce (2002) a Perlorodky (2005), vzpomínkovou knihu Anny Grafové Jak říkala babička (2001), knihu V. Brabence Všude je střed světa (2005), Slabikář s texty básníka Radka Malého (2004), několik bibliofilií pro nakladatelství Bonaventura a nově vzniklý výbor básní pro děti od Františka Hrubína Od jara do jara (2011). Žije a pracuje v Praze a v karavanu na cestách.

kdy hraje

Online archiv