Matiné Štěpán Filípek & Mark Pinzow

  • filípek

19. ledna 2019, 11h, Křiš´tálový sál, Radnická10

To, že se členové souboru Janáčkovy opery NdB mimo operu věnují i komorní hudbě, patří ke stále se rozvíjející krásné tradici našeho ansámblu. Jsou členy komorních uskupení, ať to je Miloslav Ištván Quartett, NdBrass, Parnass Quintett a další, věnují se písňové tvorbě i sólové hře. Někdy vzniknou nečekaná umělecká setkání a z nich vzejde projekt, jako je toto matiné. Na jeho počátku byly Bachovy suity, které cvičil v našem náhradním domově na Staré radnici violoncellista a člen orchestru Janáčkovy opery NdB Štěpán Filípek, kde ho slyšel hrát hlasový poradce a klavírista Marek Pinzow, a nápad, že si zkusí zahrát spolu. Výsledkem setkání je matiné s programem nádherných violoncellových sonát Clauda Debussyho, Ludwiga van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče. 

Program: 

Claude Debussy – Sonáta d moll pro violoncello a klavír (1915) 

Ludwig van Beethoven – Sonáta A dur, op. 69 pro violoncello a klavír (1808) 

Dmitrij Šostakovič – Sonáta d moll, op. 40 pro violoncello a klavír (1934) 25‘