Město jako hudba: Haas, Klein, Novák, Štochl (PREMIÉRA)

úterý, 18. 11. 2014 ve 20.00, Reduta (Mozartův sál), Zelný trh 4, Brno

Třetí z řady diversních orchestrálních koncertů k Roku české hudby 2014 se tentokrát
nesoustředí výlučně na brněnské autory. Ve spolupráci s vynikajícím hobojistou
Vilémem Veverkou uvede Ensemble Opera Diversa v premiéře dvě skladby: pro
P.A.S.ti současného pražského autora Ondřeje Štochla pro smyčce a hoboj a Suitu pro
hoboj a klavír (1939) brněnského skladatele Pavla Haase v úpravě pro hoboj a
smyčce, vytvořené pro tuto příležitost Ondřejem Kyasem. Program koncertu rámují
dvě díla pro smyčcový orchestr: Partita Gideona Kleina, úprava původního
smyčcového Tria (1944) z pera Vojtěcha Saudka jako protipól Haasovy Suity, a
půvabné Odarum concentus (1973) Jana Nováka.
S Ensemble Opera Diversa poprvé vystoupí hobojista Vilém Veverka, sólista
Filharmonie Brno, a v roli dirigenta se poprvé představí brněnský rodák Robert
Kružík.

Program
Gideon Klein (1919–1945): Partita (v transkripci Vojtěcha Saudka pro smyčcový
orchestr)
Pavel Haas (1899–1944): Suita pro hoboj a klavír (v transkripci Ondřeje Kyase pro
hoboj a smyčce)
-
Ondřej Štochl (1975): pro P.A.S.ti, skladba pro smyčce a hoboj, vytvořeno pro
Ensemble Opera Diversa a Viléma Veverku (PREMIÉRA)
Jan Novák (1921–1984): Odarum concentus pro smyčcový orchestr

Vilém Veverka, hoboj
orchestr Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek
Robert Kružík, dirigent
*****
Město jako hudba: Haas, Klein, Novák, Štochl
úterý, 18. 11. 2014 ve 20.00
Reduta (Mozartův sál), Zelný trh 4, Brno

Vstupenky (150/80Kč) k dostání v předprodeji Národního divadla Brno.
Více na: www.operadiversa.cz

Ensemble Opera Diversa je soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, který se
soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle koncertů netypické
dramaturgie je jádrem činnosti původní komorní hudba a opery z dílny Ondřeje
Kyase a Pavla Drábka. Ensemble Opera Diversa (EOD) tvoří komorní orchestr,
sólisté, zpěváci, herci a komorní vokální sbor Ensemble Versus. Od svých počátků
(1999) se ze souboru vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem třiceti
vystoupení a představení ročně. Pravidelně uvádějí operní, hudebně-divadelní,
koncertní i vokální novinky, často napsané právě pro ně. Na základě partnerství s
Národním divadlem Brno realizuje Ensemble Opera Diversa od podzimu 2013
většinu svých produkcí v divadle Reduta na Zelném Trhu v Brně.

Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval
Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění, navštěvoval kurzy významného
hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Důležitým impulsem pro něj bylo účinkování v
Gustav Mahler Jugendorchester a studium u předního německého hobojisty
Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které
navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung).
Zvítězil v prestižní hobojové soutěži Tokyo/Sony Music Foundation (2003). Jako
sólista vystupuje s předními českými i zahraničními orchestry, nahrál a v českých
premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století. V roce 2009
mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivo Kahánkem (klavír) debutové
CD „Risonanza“ u Supraphonu, v témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového
koncertu u vydavatelství Arco Diva. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím
členem souboru PhilHarmonia Octet Prague a oficiálním hráčem francouzské firmy
Buffet Crampon. Pro rok 2014 byl Vilém Veverka vybrán jako „Artist in residence“ na
Festivalu Mitte Europa.

Robert Kružík vystudoval hru na violoncello a dirigování na brněnské konzervatoři,
ve studiích pokračoval na Akademii múzických umění. Aktuálně si své vzdělání
rozšiřuje na Zürcher Hochschule der Künste. S úspěchem se zúčastnil mnoha
mezinárodních violoncellových soutěží – např. Dotzauerovy violoncellové soutěže v
Drážďanech, Mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro atd. Mistrovské
violoncellové kurzy absolvoval např. u Jiřího Bárty, Michaely Fukačové či Raphaela
Wallfische. Je šéfdirigentem Kolínské filharmonie a členem Matysova kvarteta.
Spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií a v příštím roce ho čeká dirigentský
debut s Filharmonií Brno.

Komentář autora k premiérované skladbě pro P.A.S.ti
Tématem mé skladby jsou propasti a pasti okolo lidí s PAS – poruchou
autistického spektra. Jako by byli odrazem povrchnosti naší komunikace i hloubky
vnitřní samoty, která je s každou novou generací stále méně snesitelná. Schopnost
domluvit se s nimi, pochopit, jak jsou citliví a jak moc potřebují nebýt sami, totiž
předpokládá schopnost přiblížit se jim - tak, jak to lze. To znamená zájem o ně samé.
Účast na jejich vnitřním světě.

Skladba je vzkazem pro ty postižené, s nimiž se potkávám nejčastěji – lidem s Aspergerovým syndromem. Nemůže být jen pozitivní, vzájemné pochopení alespoň
některých zúčastněných v ní je sice úplné, ale o to řidší. Převládá odstup,
nepochopení, zdvořilé ignorování... Naše společnost s takto postiženými také
navenek zachází slušně, aby jim s pokryteckým úsměvem připravovala obtížně
překonatelné propasti či přímo pasti. Nevím, jestli je to pro nás pohodlné, rozhodně
to není čisté ani moudré – nebojím se dnes častý přístup k odlišujícím se jedincům
označit přímo jako zdvořilostní hyenismus. A tak mě napadá, že právě „Aspíci“, jak
se lidem s Aspergerovým syndromem přezdívá, nám ukazují důležitou možnost, jak
si uchovat zdravý rozum a nalézt vnitřní čistotu – jim často (mezi námi
vytvořenými propastmi) nic jiného než ideje ani nezbývá. Říkají nám možná, že
musíme nalézt odvahu jít proti trendům dnešní mezilidské komunikace vedoucím ke
zdvořilostním frázím, budování konformní bezchybné image. To je silný vzkaz pro
naši bezdotykovou, on-line žijící společnost. Zvlášť v době, kdy raketově vzrůstá
spotřeba antidepresiv u těch, kteří neznají nic víc, než „být in“…

Ondřej Štochl vystudoval hru na violu na Pražské konzervatoři a skladbu na
Akademii múzických umění u Marka Kopelenta. Během studií se zúčastnil mnoha
skladatelských kurzů, například u Paula Méfana či Guye Reibela. Mimo kompoziční
činnost se zdokonaloval v interpretaci soudobé hudby. V současné době se věnuje
tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, v posledních letech se prosadil především
jako autor rozsáhlých prostorových kompozic. Se skladbou Modrá – čistá a křehká
zvítězil v roce 2011 v soutěži Nuberg. Ensemble Opera Diversa tuto skladbu uvedl v
brněnské premiéře v červnu 2012. Pro Velikonoční festival duchovní hudby Brno
2013 vytvořil prostorovou kompozici ...vlídnost...světlo duše, která se setkala s
velkým úspěchem. Jeho tvůrčím zázemím je Komorní soubor a skladatelské sdružení
Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista. Věnuje se také
pedagogické činnosti – na Konzervatoři Jana Deyla v Praze vyučuje kompozici a
hudebně teoretické předměty. Jako lektor se také účastní kompozičních kurzů
Postfest v Kroměříži.