Nabucco

Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Výpis představení

libreto: Temistocle Solera
autor: Giuseppe Verdi
hudební nastudování: Gergely Kesselyák
dirigent: Jakub Klecker, Jaroslav Kyzlink
režie: György Selmeczi
scéna: Karel Drgáč, Josef Jelínek
kostýmy: Josef Jelínek
sbormistr: Josef Pančík
pohybová spolupráce: Jiří Kyselák
asistent dirigenta: Jakub Klecker
asistent režie: Otakar Blaha
asistent sbormistra: Pavel Koňárek

Osoby a obsazení

Nabucco Michele Kalmandi, Pavel Kamas, Richard Haan j. h., Luis Cansino j. h., Martin Bárta j. h., Vladimír Chmelo j. h.
Ismael Peter Berger j. h., Ivan Choupenitch, Richard Samek, Rafael Álvarez j. h., Petr Levíček
Zachariáš Jurij Gorbunov j. h., Jiří Sulženko, Bogdan Kurowski, Martin Gurbal' j. h.
Abigail Szilvia Rálik j. h., Csilla Boross, Louise Hudson, Anda-Louise Bogza
Fenena Jana Hrochová Wallingerová, Veronika Hajnová Fialová, Denisa Hamarová j. h., Eliška Weissová
Velekněz Ladislav Mlejnek, Jurij Gorbunov j. h.
Abdallo Petr Levíček, Zoltán Korda
Anna Daniela Straková-Šedrlová, Tereza Merklová Kyzlinková

Sbor a orchestr Janáčkovy opery NDB

Premiéra 8. června 2007 v Janáčkově divadle

Partner inscenace

Image 

Slavná dramatická opera, kterou Verdi zkomponoval v roce 1842 během pouhých několika týdnů. Dílo přitom málem nevzniklo: premiéra jeho předchozí opery Jeden den králem byla natolik neúspěšná, že mladý skladatel, zdrcený navíc smrtí své ženy, chtěl operní dráhu opustit. Jen s obtížemi se nechal přesvědčit, aby zhudebnil libreto na starozákonní téma. Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Nabucco, kterého Jehova potrestá šílenstvím, musí navíc čelit intrikám své domnělé dcery Abigail. Nakonec uzná svou chybu i Jehovovu sílu a vrátí Židům svobodu. Popularita operního příběhu o osvobození Židů z babylonského zajetí šla v době svého vzniku ruku v ruce s touhou italského obyvatelstva po osvobození z habsburské nadvlády. Veleslavný sbor „Va, pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…) se stal v době premiéry opery osvobozeneckou písní zpívanou po celé Itálii. Nabucco patří pro své vypjaté sólistické výkony, krásné sbory, sugestivní hudební zpracování a nádhernou výpravu k nejúspěšnějším titulům našeho repertoáru.

Kdy hrajeme

Středa 22. 04. 19.0021.50
Opera
Giuseppe Verdi Vstupenky
Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…
Janáčkovo divadlo | Abonmá VO
Sobota 20. 06. 19.0021.50
Opera
Giuseppe Verdi Vstupenky
Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…
Janáčkovo divadlo | Abonmá PS
Sobota 27. 06. 00.00
Opera
Giuseppe Verdi
Zájezd: Litomyšl
Janáčkovo divadlo