NdBrass

  • ndbrass_2
  • ndbrass_1
  • ndbrass_1_ctverec.jpg

Soubor NdBrass byl založen v roce 2015 členy orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Hráči jsou zkušení sólisté orchestru, kterým nechybí zapálení pro komorní hru, neustálé zdokonalování a inovace. Na základě toho se rozhodli spojit v jedno těleso, které dokáže interpretovat nejen klasický repertoár, ale nabídnout divákům zcela unikátní programy. Aktuálně je to program Janáček, který představuje transkripce nejvýznamnějších děl Leoše Janáčka pro dané obsazení.

Obsazení souboru

Lukáš Soldán – trubka
Jozef Zimka – trubka
Antonín Kolář – lesní roh
Vladislav Prokopec – trombon
David Křížek – tuba

Lukáš Soldán

Lukas_Soldan_250x250.jpgHrát na trubku začal na ZUŠ Bučovice u MgA. Josefa Poloučka, pokračoval na Konzervatoři v Brně u MgA. Josefa Cecavy a vzdělání zakončil na Hudební fakultě JAMU v Brně u doc. Jana Brody. Od roku 2010 je sólotrumpetistou Janáčkovy opery NdB. Účastnil se několika koncertních turné (2008 a 2009 Spojené arabské Emiráty, 2012 Japonsko, 2015 Omán a Čína). Věnuje se klasické i moderní hudbě.

 

Jozef Zimka

Jozka_Zimka_250x250.jpgJozef Zimka pochází z Hodonína, zde absolvoval ZUŠ u Jana Lelky. Dále pokračoval ve studiu na Konzervatoři v Brně, kterou absolvoval v roce 2012 u Mgr. Vladimíra Webera. Od roku 2010 je sólistou orchestru Národního divadla v Brně. V současné době studuje JAMU v Brně magisterské studium u doc. Jana Brody. Získal několik ocenění na mezinárodní soutěži Žestě Brno a na Soutěži konzervatoří. V roce 2016 se zúčastnil mezinárodní soutěže Pražské jaro. Tento rok studuje na stáži ve Štýrském Hradci u prof. Uweho Köllera.  

Antonín Kolář

Antonin_Kolar_250x250.jpgVystudoval Konzervatoř v Brně a pokračoval na Hudební fakultě JAMU v Brně. V průběhu studia absolvoval roční stáž na Hochschule für Musik Leipzig. Během studií se zúčastnil několika soutěží, kde získal mimo jiné 1. místo v Soutěži konzervatoří Brno a Ostrava. V letech 2003-2005 působil v Janáčkově filharmonii Ostrava, v roce 2004 v Moravské filharmonii Olomouc a od stejného roku je prvním hornistou Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Kromě NdBrass hraje i v Brno Contemporary Orchestra a v Parnas Quintet.

David Křížek

David_Krizek_250x250.jpgV letech 2000 až 2006 studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Rudolfa Berana. V současné době je studentem Mgr. Art. Pavla Bureše na Hudební fakultě JAMU v Brně. Spolupracuje s předními českými orchestry jakými jsou Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc a s Janáčkovou operou Národního divadla v Brně. Zabývá se ansámblovou hrou, byl členem Moravia Brass Bandu. Je členem kapely KlezMehrin a dechové hudby Tufaranka. V minulém roce obsadil 2. místo v Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno.

Kontakt
Kristýna Ratajová
+420 723 736 602
ndbrass@seznam_cz