NdBrass

  • ndbrass_2
  • ndbrass_1
  • ndbrass_1_ctverec.jpg

Soubor NdBrass byl založen v roce 2015 členy orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Hráči jsou zkušení sólisté orchestru, kterým nechybí zapálení pro komorní hru, neustálé zdokonalování a inovace. Na základě toho se rozhodli spojit v jedno těleso, které dokáže interpretovat nejen klasický repertoár, ale nabídnout divákům zcela unikátní programy. Aktuálně je to program Janáček, který představuje transkripce nejvýznamnějších děl Leoše Janáčka pro dané obsazení.

Koncerty:

14. 6. 2017 v 19 h - Piazzeta před Janáčkovým divadlem Brno

23. 6. 2017 v 18 h - Zahajovací koncert Janáčkovy Hukvaldy - hrad-motta

Obsazení souboru

Lukáš Soldán – trubka
Jozef Zimka – trubka
Antonín Kolář – lesní roh
Jan Pospíšil – trombon
David Křížek – tuba

Lukáš Soldán

Lukas_Soldan_250x250.jpgHrát na trubku začal na ZUŠ Bučovice u MgA. Josefa Poloučka, pokračoval na Konzervatoři v Brně u MgA. Josefa Cecavy a vzdělání zakončil na Hudební fakultě JAMU v Brně u doc. Jana Brody. Od roku 2010 je sólotrumpetistou Janáčkovy opery NdB. Účastnil se několika koncertních turné (2008 a 2009 Spojené arabské Emiráty, 2012 Japonsko, 2015 Omán a Čína). Věnuje se klasické i moderní hudbě.

 

Jozef Zimka

Jozka_Zimka_250x250.jpgJozef Zimka pochází z Hodonína, zde absolvoval ZUŠ u Jana Lelky. Dále pokračoval ve studiu na Konzervatoři v Brně, kterou absolvoval v roce 2012 u Mgr. Vladimíra Webera. Od roku 2010 je sólistou orchestru Národního divadla v Brně. V současné době studuje JAMU v Brně magisterské studium u doc. Jana Brody. Získal několik ocenění na mezinárodní soutěži Žestě Brno a na Soutěži konzervatoří. V roce 2016 se zúčastnil mezinárodní soutěže Pražské jaro. Tento rok studuje na stáži ve Štýrském Hradci u prof. Uweho Köllera.  

Antonín Kolář

Antonin_Kolar_250x250.jpgVystudoval Konzervatoř v Brně a pokračoval na Hudební fakultě JAMU v Brně. V průběhu studia absolvoval roční stáž na Hochschule für Musik Leipzig. Během studií se zúčastnil několika soutěží, kde získal mimo jiné 1. místo v Soutěži konzervatoří Brno a Ostrava. V letech 2003-2005 působil v Janáčkově filharmonii Ostrava, v roce 2004 v Moravské filharmonii Olomouc a od stejného roku je prvním hornistou Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Kromě NdBrass hraje i v Brno Contemporary Orchestra a v Parnas Quintet.

Jan Pospíšil

Jan_Pospisil_250x250.jpgStudoval u prof. J. Kummera na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a poté na Hudební fakultě JAMU v Brně u doc. Roberta Kozánka. Je vítězem několika mezinárodních soutěží (Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 2005, 2011, 2013, 2015 ad.). Byl členem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu Bratislava, od roku 2010 je sólotrombonistou Janáčkovy opery Národního divadla Brno a od roku 2013 členem Moravské filharmonie Olomouc. Jan Pospíšil spolupracuje s dalšími významnými orchestry jako Filharmonie Brno nebo Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

David Křížek

David_Krizek_250x250.jpgV letech 2000 až 2006 studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Rudolfa Berana. V současné době je studentem Mgr. Art. Pavla Bureše na Hudební fakultě JAMU v Brně. Spolupracuje s předními českými orchestry jakými jsou Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc a s Janáčkovou operou Národního divadla v Brně. Zabývá se ansámblovou hrou, byl členem Moravia Brass Bandu. Je členem kapely KlezMehrin a dechové hudby Tufaranka. V minulém roce obsadil 2. místo v Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno.

Kontakt
Kristýna Ratajová
+420 723 736 602
ndbrass@seznam_cz