Operní premiéry

ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957)

ZÁZRAK HELIANY (DAS WUNDER DER HELIANE)

V koprodukci s Falckým divadlem v Kaiserslautern

Nastudováno v německém originále s českými titulky

Libreto H. Müller

Dirigent: Peter Feranec

Inscenace: Johannes Reitmeier

Režie: Heinz Lukas-Kindermann

Scéna: Daniel Dvořák

Kostýmy: Thomas Dörfler

Premiéra 27. září 2012, Janáčkovo divadlo

Blažení jsou ti, jež milují.                                                                                                   

Brněnský rodák E. W. Korngold dnes žije v povědomí světové kulturní veřejnosti především jak otec filmové hudby, ale jeho přínos v oblasti koncertní a operní tvorby je stejně nezanedbatelný. Zázrak Heliany je Korngoldovou čtvrtou a předposlední operou, jejíž námět skladatel našel v mystickém dramatu Hanse Kaltnekera Heilige. Pro nenaplněnou lásku ke krásné Helianě mocný vládce stíhá všechen lid země. Nikdo nesmí být šťastný, až příchod Cizince, do něhož se vládcova žena Heliane zamiluje, zlomí prokletí a skrze její čistou lásku všechny vysvobodí. Při premiéře dílo nedosáhlo očekávaného úspěchu avšak dnes se tato monumentální opera vrací znovu na jeviště. Premiéru v Pfalztheater Kaiserslautern provázel mimořádný úspěch u obecenstva i kritiky. Inscenace získala ocenění Objev roku v hodnocení časopisu Opern Welt. Premiéra bude součástí festivalu Janáček Brno 2012.

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)

OSUD

Libreto L. Janáček a F. Bartošová

Dirigent: Jakub Klecker

Režie: Ansgar Haag

Scéna: Kerstin Jacobssen

Kostýmy: Simona Vachálková

Premiéra 16. listopadu 2012, Janáčkovo divadlo

V odloučení duše sní a rety blouzní potají, co drahé oči dělají?

Po premiéře Její pastorkyně se Janáček obrátil k námětu ze zcela jiného prostředí. Vesnici nahradila mondénní lázeňská společnost a libreto opery, jehož autorkou je spolu se skladatelem Fedora Bartošová, je částečně ve verších. V Luhačovicích skladatel Živný potkává svou dávnou lásku Mílu. Mílina matka před časem zabránila jejich sňatku, ze vztahu se však narodilo dítě. Přestože se Míla konečně odhodlává k činu navzdory matčiným výhružkám a odchází se Živným, jejich lásce není přán šťastný konec. Hudba přináší mnoho nového a svým bohatstvím si nezadá s Janáčkovými vrcholnými díly. Scénického uvedení své v pořadí čtvrté opery se skladatel za života nedočkal a uskutečnilo se až do roku 1958. Premiéra bude součástí festivalu Janáček Brno 2012.

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

SICILSKÉ NEŠPORY (I VESPRI SICILIANI)

Nastudováno v italském originále s českými titulky

Libreto E. Scribe a Ch. Duveyrier

Dirigent: Jaroslav Kyzlink

Režie: Ladislav Adamik

Scéna: Jozef Ciller

Kostýmy: Petr Čanecký

Premiéra 11. ledna 2013, Janáčkovo divadlo

V temných stínech se rodí pomsta...

Řada Verdiho oper je inspirována skutečnými historickými událostmi. Mezi ně patří i Sicilské nešpory, které skladatel psal na objednávku pařížské opery. Autorem libreta je francouzský dramatik Eugen Scribe, který Verdimu nabídnul starší text hry Le duc d'Albe původně určený pro Donizettiho. Verdi trval na přepracování a jako ústřední bod nové opery bylo vybráno povstání sicilského obyvatelstva proti francouzské nadvládě roku 1282. Historické události jsou doplněny nezbytnou milostnou zápletkou. Při komponování díla se Verdi držel zvyklostí velké francouzské opery, hudba ale ani v nejmenším nepostrádá pro něj tolik typické dramatické napětí a působivost. Na jevišti českého divadla v Brně zazní Sicilské nešpory vůbec poprvé.

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM)

Nastudováno v anglickém originále s českými titulky

Libreto B. Britten a P. Pears podle stejnojmenné hry W. Shakespeara

Dirigent: Jakub Klecker

Režie: Roman Meluzín

Scéna: Jaroslav Milfajt

Kostýmy: Andrea Kučerová

Premiéra 8. března 2013, Janáčkovo divadlo

Že milencům vždy v lásce něco brání, bude už asi dáno osudem.

Benjamin Britten patří k nejvýznamnějším anglickým skladatelům a jeho odkaz sahá od symfonických děl (Válečné requiem, Jarní symfonie) přes díla komorní až po řadu opusů vokálních (Five Flower Songs, Sedm sonetů Michelangelových). Brittenova hudba, ač používá moderního hudebního jazyka, je velmi emotivní a posluchačsky přístupná. Nedílnou součástí jeho tvorby jsou i opery – Zneuctění Lukrécie, Peter Grimes, Smrt v Benátkách a další, které patří dnes k repertoáru předních operních domů. Opera Sen noci svatojánské vznikla v roce 1960 podle stejnojmenné hry Williama Shakespeara. Britten v ní s humorem a krásnými melodiemi přivedl na operní jeviště kouzelný svět lesních skřítků a elfů stejně jako rozverné hry mileneckých párů a půvabné herecké vystoupení nemotorných řemeslníků. Sen noci svatojánské bude uveden v Brně poprvé.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

DON GIOVANNI

V koprodukci s Teatro del Giglio Lucca

Nastudováno v italském originále s českými titulky

Libreto Lorenzo da Ponte

Dirigent: Peter Feranec

Režie: Bruno Berger-Gorski

Scéna: Marie Blažková

Kostýmy: Marie Blažková

Premiéra 17. května 2013, Janáčkovo divadlo

Vše za tvé viny je málo.

Postava prostopášného dona Giovanniho – dona Juana, vzbouřence proti lidskému i božímu řádu s nikdy neuspokojenou touhou po lásce, byla zpracována mnoha literáty i skladateli (Tirso de Molina, Moliere ad.), ale bylo to Mozartova opera, která jí zajistila nesmrtelnost. Dílo, jež bývá označováno jako „opera oper“ znamenalo vyvrcholení operního stylu Mozartovy doby a stalo se východiskem nové dramatické školy. Tak jako v žádném jiném díle se Mozartovi a Da Pontemu podařilo spojit prvky až groteskní s vysloveně tragickými. Hudba přináší vášnivé árie s mistrně propracovanými hudebně dramatickými recitativy a jedinečně řešené ansámbly. Nepopiratelnou zásluhu na vzniku výjimečného díla má Praha, odkud přišla po úspěchu Figarovy svatby objednávka na novou operu, a kde roku 1787 v Nosticově divadle Don Giovanni poprvé zazněl.