Operní rytíři řádu Slanečka oslaví úspěšnou sezónu v brněnské Redutě

Ensemble Opera Diversa připravuje na 25. června 2014 v Mozartově sále brněn­ské Reduty slavnostní představení své první celovečerní opery s názvem Pickelhe­ring 1607 aneb Nový Orfeus z Bohemie . 

Pickelhering 1607 vznikl při příležitosti 400. výročí vzniku první opery, Monteverdiho Orfea, a je poctou anglickým kočovným komediantům. Je také vůbec první celove­černí operou Ensemblu Opera Diversa (2007), autorem libreta je Pavel Drábek a hudbu složil Ondřej Kyas. Původním pod­nětem k napsání byla zakázka Národního divadla v rámci projektu Bušení do železné opony, který byl však nakonec zastaven. Opera navzdory tomu vznikla, je každoročně reprízována a našla si již mnoho příznivců. Ansámbl zpravidla zachovává kočovného ducha opery a uvádí ji často open-air, v prostorách, které samy o sobě vytvářejí kulisu pro její historický námět, např. na nádvoří Domu Pánů z Kunštátu v Brně, na zámku v Náměšti nad Oslavou anebo Mikulově.  

Příběh volně pracuje s historickými reáliemi i postavami a rozvíjí svou vlastní zápletku, v níž nechybí jako ve správné opeře mi­lostný konflikt. Skladba se drží tradičního formálního členění na uzavřená čísla a v ději jsou tak občas i jímavá ariózní zastavení. Operou provází komické postavy dvou strážných alias českých čertů, Klofáše a Šmerdy (baryton a kontratenor), kteří v krátkých forbínách koření jednotlivé situ­ace hry svým naivním a zároveň prorockým humorem. Všechno je inscenováno při­znaně, v duchu scénického minimalismu a herec­kého maximalismu kočovných kome­diantů. I tady jde především o to, pobavit diváky vytříbeným vtipem; slovy principála anglic­kých komediantů Greena: „…jde o to, aby nás spolkli celé a zůstala jen chuť, jen poži­tek, jen vkus.“

Uvedení Pickelheringa 1607 v repre­zen­ta­tiv­ním prostoru Mozartova sálu Reduty tak bude příhodným slavnostním uzavřením le­tošní sezóny, v níž se podařilo souboru na­vázat spolupráci s Národním divadlem Brno, což má pro Operu Di­versa nepochybně pře­lomový význam. Žádná z diversních oper se k této příležitosti nehodí více, než právě Pickelhering, po stránce aparátu i rozsahu největší (i když stále ještě komorní) titul v repertoáru ansámblu. Zvláště na něm se vedle minioper utvářelo a rozvíjelo „di­verzní“ jevištní výra­zivo, oproštěné a soustředěné na herce – per­formera. Z mnoha začínajících interpretů, kteří před lety role v této opeře nastudovali, jsou dnes již renomovaní umělci, jako Jan Šťáva, Lucie Kašpárková, Lucie Hilscherová, Ivana Rusko-Krejčiříková, nebo Aleš Janiga a další. Ze silné skvadry pozoru­hodných mladých pěvců a hudebníků se budou moci diváci těšit i při středečním slavnostním předsta­vení v režii Tomáše Studeného a pod tak­tovkou Gabriely Tardonové.

Pavel Drábek | Ondřej Kyas
PICKELHERING 1607
aneb Nový Orfeus z Bohemie

Středa 25. 6. 2014 v 19 h
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno

dirigentka: Gabriela Tardonová
scénografie: Sylva Marková
režie: Tomáš Studený

V hlavních rolích: Jan Šťáva, Lucie Kašpárková, David Vonšík, Aleš Janiga, Lucie Hilscherová, Jakub Tuček, Jiří M. Procházka, Ondřej Kyas, Petr Pytlík.

Vstupenky v předprodeji Národního divadla Brno

Více na: www.operadiversa.cz