Pocta Rafaelu Kubelíkovi

Dnešní operní představení Rusalky Antonína Dvořáka je věnováno 100. výročí narození slavného dirigenta Rafaela Kubelíka, který působil v letech 1939-1941 jako dirigent a umělecký šéf opery Zemského divadla v Brně. 

26. února 1939 dirigoval Rafael Kubelík poprvé orchestr Zemského divadla v Brně, kde doprovázel houslové koncerty W. A. Mozarta a P. I. Čajkovského, které hrál jeho otec Jan Kubelík a dále uvedl Serenádu pro smyčce A. Dvořáka.

Svým temperamentním výkonem a bezprostředností okouzlil publikum i odbornou kritiku. Tehdejší ředitel Václav Jiřikovský angažoval Rafaela Kubelíka jako šéfa opery Zemského divadla. V Brně nastudoval až do uzavření divadla v roce 1941 za nepříznivých podmínek 8 oper, z nichž dramaturgickým počinem se stala rozměrná epická opera Trójané Hectora Berlioze. Všechny inscenace, které nastudoval Rafael Kubelík na brněnské operní scéně, měly nezapomenutelnou atmosféru, nadšení, entuziasmus i pokoru.

KubelikRafael-fArchivNDB (557x800).jpg

Po odchodu z Brna se stal šéfem České filharmonie. Po roce 1948 emigroval do zahraničí a působil jako šéfdirigent v různých světových orchestrech. Po listopadu 1989 několikrát navštívil Prahu, kde řídil zahajovací koncert Pražského jara a legendární polistopadovou Mou Vlast B. Smetany na Staroměstském náměstí, kde kromě České filharmonie účinkovala také Státní filharmonie Brno a Slovenská filharmonie.

KubelikRafael-fAtelierSkacel (564x800).jpg

Rafael Kubelík zemřel 11. srpna 1996 v Kastanienbaumu ve Švýcarsku. 18. září 1996 byly jeho ostatky uloženy na vyšehradském Slavíně vedle ostatků jeho otce Jana Kubelíka.

Text pro vás připravila Eva Šlapanská