POSLEDNÍ PREMIÉRA SEZÓNY - MOZARTŮV DON GIOVANNI

Dona Giovanniho uvedeme jako poslední operní premiéru tohoto roku v režii Bruno Berger-Gorského a pod taktovkou šéfdirigenta Janáčkovy opery Petera Ferance .

Postava prostopášného dona Giovanniho, vzbouřence proti lidskému i božímu řádu s nikdy neuspokojenou touhou po lásce, byla zpracována mnoha literáty i skladateli. Byla to ale až Mozartova opera, která jí zajistila nesmrtelnost. Dílo, jež bývá označováno jako „opera oper“, znamenalo vyvrcholení operního stylu Mozartovy doby a stalo se východiskem nové dramatické školy. Tak jako v žádném jiném díle se Mozartovi a Da Pontemu podařilo spojit prvky až groteskní s vysloveně tragickými. Hudba přináší vášnivé árie s mistrně propracovanými hudebně dramatickými recitativy a jedinečně řešené ansámbly. Nepopiratelnou zásluhu na vzniku výjimečného díla má Praha, odkud přišla po úspěchu Figarovy svatby objednávka na novou operu a kde roku 1787 v Nosticově divadle Don Giovanni poprvé zazněl.

V hlavní roli se alternují Roman Janál a Svatopluk Sem. V roli Donny Anny se můžete těšit na skvělou sopranistku a laureátku ceny Thálie za rok 2007 Andu – Louise Bogzu, roli Donny Elvíry nastudovaly Daniela Straková – Šedrlová a Pavla Vykopalová.

PREMIÉRA 17. května, od 19 hodin v Janáčkově divadle

PŘEDPREMIÉROVÁ BESEDA 15. května, od 16 hodin v Janáčkově divadle