+

The Cunning Little Vixen

  • liška

Nature has inscribed a circle around me which I cannot leave, so I sit within and learn to love life.

Premiere November 17 2018 in the Janáček Theatre

Author: Leoš Janáček
Libretto: Leoš Janáček
Musical Preparation: Marko Ivanović
Conductor: Marko Ivanović, Robert Kružík
Director: Jiří Heřman
Set Design: Dragan Stojčevski
Costume Design: Alexandra Grusková
Lighting Design: Daniel Tesař
Chorus Master: Klára Rotočilová
Dramaturgy: Patricie Částková
Assistant Stage Director: Silvie Adamová

more
List of performances

Persons and roles

Sharp-Ears, the Vixen: Michaela Kušteková, Jana Šrejma Kačírková
Malá Bystrouška: Lucie Šebestová
Gold-Spur, the Fox: Václava Krejčí Housková, Jana Hrochová
Forester: Svatopluk Sem j. h., Jiří Sulženko
Schoolmaster / Mosquito: Petr Levíček, Ondřej Koplík
Priest / Badger: Jan Šťáva, David Nykl
Forester's wife / Owl: Daniela Straková-Šedrlová, Martina Králíková
Pásek: Petr Karas, Kornel Mikecz
Pásková / Woodpecker: Jitka Zerhauová, Hana Kopřivová
Pepík: Zdislava Bočková, Barbora Šancová
Frantík: Eva Štěrbová j. h., Eva Daňhelová
Harašta: Roman Hoza, Igor Loškár
Grasshopper: Barbora Šancová, Zdislava Bočková
Cricket: Eva Daňhelová, Eva Štěrbová j. h.
Skokánek: Stanislav Klusáček, Petr Hrůša
Lapák: Veronika Hajnová Fialová, Jitka Klečanská
Rooster: Andrea Široká, Alena Sobolová
Chocholka: Eva Štěrbová j. h., Martina Králíková
Jay: Andrea Široká, Alena Sobolová