+

Půjdem spolu do betléma

Česká a moravská mše vánoční.

premiéra 13. prosince 2020, Janáčkovo divadlo

Koncertní provedení

Nastudováno v českém originále s českými a anglickými titulky.

Adventní čas již tradičně v brněnské opeře patří Hrám o Marii Bohuslava Martinů, od sezony 2020/21 se k nim ještě připojí program věnovaný zřejmě nejoblíbenějšímu vánočnímu dílu – Rybově České mši vánoční. Láskyplně přezdívaná Rybovka vznikla v roce 1796 a jejím autorem je český skladatel Jan Jakub Ryba, který ke mši napsal i vlastní český text. I když Ryba respektoval části latinské hudební mše, vytvořil vlastně pastorální hru o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám, která se díky svým svěžím a radostným melodiím stala okamžitě populární a i dnes, více než dvě stě let od svého vzniku, neodmyslitelně patří k vánočnímu období. Rybova mše však nebyla v době svého vzniku jedinou, jednou z jejich předchůdkyní je půvabné dílo moravského kantora Josefa Schreiera Missa pastoralis in C boemica také uváděná jako Moravská mše vánoční "Čuj, Miko, čuj!", která vznikla někdy okolo roku 1755. Schreierova Mše je vlastně sledem drobných pastorel, které vtipně mísí latinský text s texty ve valašském dialektu, hudebně vychází hojně z moravské lidové hudby pozdního baroka a je tak zajímavým protějškem klasicistní mše Rybovy.

Kdy hrajeme

Neděle 13. 12. 2020 15.00
Opera
Jakub Jan Ryba,  Josef Schreier
Česká a moravská mše vánoční.
Janáčkovo divadlo
Neděle 13. 12. 2020 18.00
Opera
Jakub Jan Ryba,  Josef Schreier
Česká a moravská mše vánoční.
Janáčkovo divadlo
Neděle 27. 12. 2020 11.00
Opera
Jakub Jan Ryba,  Josef Schreier
Česká a moravská mše vánoční.
Janáčkovo divadlo
Neděle 27. 12. 2020 15.00
Opera
Jakub Jan Ryba,  Josef Schreier
Česká a moravská mše vánoční.
Janáčkovo divadlo