+

OPERA LIBUŠE | Výběr ústřední představitelky Lucie Hájkové

Bohové věční tamo nad oblaky s milostí shlížejte na tuto zem!

Jak těžké bylo rozhodování nad životní roli Libuše a prvotní pocity vynikající sólistky Lucie Hájkové? Zhlédněte video s nejnovějšími záběry ze zkoušky na Musilce!

 www.smetanovalibuse.cz

Kdy hrajeme