Recitál Simony Houda-Šaturové a Martina Kasíka

Koncert 8. 12. 2017 je věnován recitálu vynikající pěvkyně Simony Houda Šaturové za klavírního doprovodu Martina Kasíka. Výjimečnost večera doplní prostor Löw-Beerovy vily a také program s kompozicemi tří autorů, které jsou úzce spojeny s Brnem a získaly světový věhlas.    

Zazní zde výběr z Janáčkovy Moravské lidové poezie v písních, jedné z nejpozoruhodnějších kompozic skladatelova folkloristického období. Dalším autorem, či lépe autorkou je Vítězslava Kaprálová. Dcera skladatele Václava Kaprála, žáka Leoše Janáčka, byla nejenom charizmatickou dívkou, která očarovala např. Bohuslava Martinů, ale především výjimečně nadanou skladatelkou a dirigentkou. Osud jí bohužel nadělil pouhých 25 let života. I tak zanechala několik kompozic, které jasně prokazují její talent. Jednou z nich je i píseň Sbohem a šáteček z roku 1937, tedy z konce studií u Vítězslava Nováka. Její hudební niternost a lyričnost neopakovatelným způsobem doplňuje Nezvalovu poetiku. Třetím autorem je patrně nejnadanější Janáčkův žák Pavel Haas. Jako jeden z mála byl Janáčkovou hudební řečí ovlivněn, avšak tuto zkušenost dovedl mistrně propojit s dobovými avantgardními proudy stejně jako se svébytnou židovskou hudebností. Haas je prostě zcela originální skladatel, jehož nadějnou cestu bohužel ukončila smrt v koncentračním táboře v roce 1944. Jeho zřídka provozovaný cyklus Sedm písní v lidovém tónu z roku 1939-40 vznikal v době pro Haase velmi tíživé. Aby uchránil manželku a dcerku před důsledky norimberských zákonů, rozhodl se pro rozvod a odchod od rodiny. Jistě i tato situace vedla Haase k návratu k lidové moravské písni a svému učiteli Leoši Janáčkovi. Cyklus písní je ukázkou skladatelova bravurního propojení lidové písně s moderně koncipovaným doprovodem. 

Vstupenky on-line.