Ředitel Národního divadla Brno vypisuje konkurz do operního orchestru na místo hráče II. hoboje s povinností anglického rohu.

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace vypisuje

konkurz do operního orchestru na místo hráče II. hoboje s povinností anglického rohu

pracovní úvazek 1,0

dne 10. května 2016 ve 13.00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova 14, 657 70 Brno

   

povinné skladby ke konkurzu:

Hoboj: Rychlá a pomalá část z klasického koncertu pro hoboj bez kadence s doprovodem klavíru

Anglický roh: Libovolný přednes s doprovodem klavíru

orch. party:  

Hoboj: A. Dvořák: Rusalka, L. Janáček: Její Pastorkyňa, G.Puccini: Madama Butterfly, B. Smetana: Prodaná nevěsta, G. Verdi: Nabucco,

Anglický roh: A. Dvořák: Rusalka, L. Janáček: Její Pastorkyňa, Liška Bystrouška, Věc Makropulos, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, P. I. Čajkovskij: Louskáček,

***************************************************************************************                                      

      Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy.

Přihlášení účastníci budou písemně pozváni (mail). Předpokládaný nástup 1.9.2016.

 

Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte nejpozději do 2. května 2016 buď elektronicky na email schuster@ndbrno_cz nebo poštou na adresu : Umělecká správa opery, Dvořákova 11, 657 70 Brno.

 

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

 

 

 

                                                                                 MgA. Martin Glaser  v. r.

                                                                                           ředitel NdB