+

Štefan Capko

capko

Herec, gagman choreograf a clown Števo Capko se narodil v roce 1970 v Košicích. V letech 1993–97 studoval u Ctibora Turby a Borise Hybnera na katedře Nonverbálního a komediálního divadla na Hudební fakultě AMU v Praze. V té době se zúčastnil stáží ve Švýcarsku v Scuola teatro Dimitri a v Centre National des arts du Cirque ve Francii a také workshopu amerického clowna Daniela Gulka. V sezoně 2003/2004 spolupracoval s Divadlem bratří Formanů a Národním divadlem na inscenaci opery Philipa Glasse Kráska a zvíře. S režisérem Jiřím Nekvasilem spolupracoval na Janáčkových operách Výlety páně Broučkovy (ND 2003) a Její pastorkyni (Dublin 2004, Riga, Praha 2005), scénickém provedení Verdiho Requiem (ND 2004), na Smetanově Prodané nevěstě (ND 2004) a Tajemství (ND 2006), Martinů Řeckých pašijích a Mozartově Donu Giovannim (ND 2006) a na Pucciniho Děvčeti ze Západu (ND 2007). Je odborným asistentem na katedře Nonverbálního a komediálního divadla pražské HAMU, kde vyučuje clownerii, tělesný mimus a hru s maskou.

kdy hraje

Online archiv