Stvoření

A Bůh stvořil nebe a zemi...

Joseph Haydn (1732-1809)

Výpis představení

libreto: Thomas Lindley
autor: Joseph Haydn
dramaturgie: Karel Littera, Patricie Částková
režie: Uwe Scholz
hudební nastudování: Caspar Richter
dirigent: Caspar Richter, Ondrej Olos
asistent dirigenta: Tomáš Ibrmajer
choreografie: Uwe Scholz
choreografické nastudování: Giovanni Di Palma, Montserrat Léon
asistent choreografie: Jana Přibylová, Gustavo Beserra Quintans
scéna: Giovanni Di Palma
kostýmy: Giovanni Di Palma
světelný design: Giovanni Di Palma, Petr Kozumplík
videoprojekce: Daniel Chruszcz, Giovanni Di Palma
sbormistr: Josef Pančík

Osoby a obsazení

Gabriel / Eva Andrea Široká, Jana Tajovská Krajčovičová
Uriel Ondrej Šaling j. h., Tomáš Kořínek j. h.
Raphael / Adam Jan Šťáva, Martin Gurbal' j. h.
Sóla baletu Ivona Jeličová, Eriko Wakizono, Jan Fousek, Michal Pimek, Filip Veverka, Ivan Popov

sólisté a sbor Baletu NDB, sbor a orchestr Janáčkovy opery

Česká premiéra 21. ledna 2011, Janáčkovo divadlo

Koprodukce Baletu NDB a Janáčkovy opery s Teatr Wielki Poznań

První uvedení baletu Uweho Scholze v České republice.

Stvoření  patří k Haydnovým vrcholným dílům a k mezníkům v oratorní tvorbě vůbec. Haydn v něm dokázal spojit tradice německého a anglického oratoria a vytvořit hudební drama, plné dějového napětí i zklidnění v meditaci, zvukomalebných efektů i krásných melodií. Text oratoria, jehož autorem je Thomas Lindley a překladatelem do němčiny Haydnův dobrý přítel baron Gottfried van Swieten, nelíčí žádný dramatický nebo alegorický příběh, jak bylo zvykem zejména v barokním oratoriu, nýbrž je postaven na jednoduchém vyprávění biblického svědectví o stvoření světa, jeho popisu a oslavě.

Německý choreograf Uwe Scholz v tomto díle předvedl velký talent spojit v jeden celek hudbu a tanec tak, že jednotlivé složky jsou vzájemně rovnocenné, neexistuje pohyb bez vlastní příčiny, tanečníci, zpěváci a orchestr tvoří harmonický celek. Scholz překrývá vizuálně fascinující ornamenty, odkrývá postupně sóla a duety, a rozděluje obsazení do víceúrovňových až architektonických uskupení. Ze souboru vystupují jednotlivé postavy muže a ženy jako symboly naděje zrozené z lásky…

Nad představením Stvoření a výstavou Operní domy Brno-Lipsko převzali záštitu primátoři obou měst Roman Onderka a Burkhard Jung, a také Jeho excelence Johannes Haindl, německý velvyslanec v České republice.

Kdy hrajeme