Uchovejte si tu pravou vánoční atmosféru a přijďte na mimořádný vánoční koncert Vivaldiho Benátských nešpor s Collegiem 1704!

  • nešpory.jpg
  • nešpory2.jpg

30. prosince v 19:00, Mahenovo divadlo

Brno v čase vánočním uvítá oba soubory, instrumentální Collegium 1704 i jeho vokální část Collegium Vocale s programem věnovaným jednomu z největších skladatelů vrcholného italského baroka Antoniu Vivaldimu.

Koncert nazvaný Benátské nešpory představí Antonia Vivaldiho především jako tvůrce vokálních duchovních děl, který žalmové texty naplnil nejen krásnou hudbou, ale i hlubokými emocemi. Slavné skladby Magnificat, Gloria, Domine ad adiuvandum i Dixit Domninus jsou ukázkou toho, jak dokonale rozuměl nejkrásnějšímu ze všech nástrojů – lidskému hlasu – a dokázal bezezbytku využít jeho možností. 

Účinkují:
Collegium 1704
Collegium Vocale 1704

Václav Luks, dirigent

Poslední vstupenky