+

Vivaldiho Benátské nešpory s Collegiem 1704

  • 21420880491_foto petra hßjskß
  • 16927078572foto Ivan KorŔ
  • 16927076342_foto petra hßjskß

Mimořádný vánoční koncert

Milovníkům barokní hudby jistě není třeba soubor Collegium 1704 a jeho dirigenta a zakladatele Václava Lukse představovat. Za více než deset let své existence si vydobyli mezinárodní renomé a zařadili se po bok předních evropských souborů, které se věnují poučené interpretaci staré hudby. S Janáčkovou operou NdB spolupracoval Václav Luks a několik členů Collegiua 1704 na velmi úspěšné inscenaci Purcellovy opery Dido a Aeneas, která měla premiéru 2016 v rámci dvouvečera Epos o Gilgamešovi / Dido a Aeneas v režii Jiřího Heřmana. 

Brno v čase vánočním uvítá oba soubory, instrumentální Collegium 1704 i jeho vokální část Collegium Vocale s programem věnovaným jednomu z největších skladatelů vrcholného italského baroka Antoniu Vivaldimu.

Vivaldiho jméno je v povědomí široké veřejnosti spojeno především s koncertem Čtvero ročních období, tento skladatel však zanechal v historii hlubokou stopu nejen jako autor brilantní instrumentální hudby. Velkou část jeho díla tvoří skladby věnované lidskému hlasu, světské i duchovní.

Koncert nazvaný Benátské nešpory představí Antonia Vivaldiho především jako tvůrce vokálních duchovních děl, který žalmové texty naplnil nejen krásnou hudbou, ale i hlubokými emocemi. Slavné skladby Magnificat, Gloria i Laudate pueri jsou ukázkou toho, jak dokonale rozuměl nejkrásnějšímu ze všech nástrojů – lidskému hlasu – a dokázal bezezbytku využít jeho možností. Program doplní koncert pro smyčcové nástroje a sinfonia z Vivaldiho opery Arsilda, kterou Collegium 1704 nastudovalo s velkým úspěchem v loňském roce spolu s režisérem Davidem Radokem.

Program:

Vespro Veneziano - Benátské nešpory

Antonio Vivaldi:
Magnificat RV 610
Concerto RV 157
Laudate pueri Dominum RV 600
Sinfonia z opery Arsilda, regina di Ponto RV 700 
Gloria RV 589

účinkují:
Collegium 1704
Collegium Vocale 1704

Václav Luks, dirigent

Kdy hrajeme

Neděle 30. 12. 2018 19.0021.00
Opera
 

Mahenovo divadlo