Začínáme Monument!

Přípravy na světovou premiéru opery Marko Ivanovi će a Davida Radoka začaly dnes úvodem do studia. Premiéra nás čeká již 7. února 2020.

Člověk sám před sebou neunikne. 
Soubor Janáčkovy opery NdB vstoupí do roku 2020 s další světovou premiérou díla napsaného přímo pro něj. Po velmi úspěšné komorní opeře Michala Nejtka Pravidla slušného chování v moderní společnosti, kterou mohou vidět diváci v lednu v divadel Reduta, tentokrát vzniká dílo pro jeviště Janáčkova divadla, velký orchestr, deset sólistů a tři sbory – operní sbor, Český akademický sbor a Dětský sbor Brno.

Monument je názvem nové opery, ke které vytvořil libreto vynikající český režisér David Radok. Autorem hudby je skladatel a šéfdirigent brněnského operního souboru Marko Ivanović, jehož tvorbu již znají brněnští diváci z dětské opery Čarokraj či z komorního díla Poslední pólo určeného do pro operu netradičního prostředí - plovárnu.

Inspiraci našli oba autoři v životním osudu sochaře Otakara Švece (1892-1955), který byl stejně jako další čtyřiapadesát sochařů v roce 1949 přinucen zúčastnit se soutěže na vytvoření pomníku J. V. Stalina. Absurdní a megalomanské zadání vyřešil Švec návrhem nerealizovatelného monumentu, který soutěž vyhrál. Politický tlak v průběhu realizace si nakonec vybral oběť nejvyšší – Otakar Švec krátce před odhalením pomníku spáchal sebevraždu. Záměrem Davida Radoka však nebylo vytvořit realistický příběh sochaře. Jeho text v deseti scénách zachycuje atmosféru a absurditu situací, do nichž jsou lidé manipulováni blíže neurčeným totalitním politickým režimem, který potlačuje nemilosrdně jedince a jeho osobitost a staví jej do situací, kdy se musí jako člověk a tvůrce vyrovnat s morálními i uměleckými dilematy.  

Monument je již čtvrtou inscenací, která po mimořádných inscenacích Věci Makropulos, Modrovousova hradu / Očekávání a Tří fragmentů z Juliette / Lidský hlas přivádí do brněnské opery Davida Radoka tentokrát nejen jako režiséra, ale i scénografa.

 

monument