Zahájení registrace na konferenci Opera Europa Brno/Ostrava podzim 2014

V září byla otevřena registrace pro zájemce o mezinárodní konferenci Opera Europa Brno/Ostrava podzim 2014.

Název pořádané konference: Mezinárodní konference Opera Europa Brno/Ostrava – podzim 2014
Téma konference: Rok české hudby
Místo konání: Brno, Ostrava, Hukvaldy
Termín konání konference: 20. – 23. 11. 2014
Termín konání Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014: 21. – 29. 11. 2014 v Brně

Krátce o organizaci:

Organizace Opera Europa v současné době sdružuje 153 divadel a hudebních festivalů celkem z 39 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile... 

Jana Hallová_Nicholas Payne_památník.JPG

Mezi nejvýznamnější aktivity organizace patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Tyto konference pořádá 2x roka, propaguje jimi operu jako stále živý hudební žánr a podporuje otevřenou debatu o tématech, týkajících se operní produkce. V listopadu 2014 se koná v České republice, tentokráte na Moravě. Jejím tématem je Rok české hudby a bude spjata se 4. ročníkem Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014. Cílem pro Národní divadlo Brno a Národní divadlo moravskoslezské, organizátory konference, je podpořit mezinárodní věhlas české hudby a českých skladatelů.

Bližší informace ke konferenci:

Národní divadlo Brno s dalšími brněnskými institucemi (Filharmonie Brno, Moravské zemské muzeum, Janáčkova akademie múzických umění…) pořádá od 21. do 29. listopadu 2014 čtvrtý ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno. Účastníkům konference nabídne mimo jiné a v rámci festivalu premiéru opery Věc Makropulos, která festival slavnostně zahájí. To samozřejmě, nejsou jediné akce pro účastníky podzimní konference Opery Europa. „Kromě hlavního programu, bychom rádi delegátům ukázali všechna místa úzce spjata s Leošem Janáčkem, který letos oslaví 160 od svého narození,“ uvedla koordinátorka konference Kristýna Štěpánková. „V Brně budou mít delegáti příležitost absolvovat Janáčkovu stezku, následně je dopravíme do Ostravy, kde je čeká představení Čertova Stěna v Národním divadle moravskoslezském a poslední den program završí návštěvou Hukvald – rodiště Leoše Janáčka.

Konferenci zahájí dne 20. listopadu 2014 náměstkyně Ministerstva kultury JUDr. Kateřina Kalistová, primátor statutárního města Brna Roman Onderka a vedení obou pořadatelských divadel. Čtvrtek 20. listopadu je věnován české hudbě, zejména Leoši Janáčkovi. Večer, po představení Ivy Bittové a Brněnském orchestru lidových nástrojů, budou moci delegáti degustovat nejlepší vína z Jihomoravského kraje. Pátek 21. listopadu je zaměřen hlavně na témata týkající se provozu divadel s operními soubory, jako například: transformace finančních modelů, autorská práva, fundraising speciálních projektů apod. V sobotu 22. listopadu, po uzavření brněnské části konference, se delegáti přemístí do Ostravy, kde je čeká téma opera v post-industriálním prostředí a v neděli 23. listopadu zakončí konferenci prohlídkou Hukvald.

Významnou součástí konference bude prezentace nového rozsáhlého projektu The European Opera Digital Project (Evropský operní digitální projekt), který je finančně podpořen z programu Kreativní Evropa. Opera Europa společně s Arte a dalšími 15 operními divadly a festivaly, získala finanční prostředky na vytvoření webové platformy nabízející bezplatný přenos oper z celé Evropy doplněný zajímavými, zábavnými a vzrušujícími materiály, jako jsou například rozhovory s umělci, pohledy do zákulisí, ukázky návrhů kostýmů, archiv fotografií a mnoho dalšího.

Novinky v průběhu pořádání konferencí:

První novinkou je zapojení studentů hudebního manažerství a produkce Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (zkráceně HF JAMU) do programu, nejen jako koordinátory akce, ale i jako posluchače vybraných témat s předními odborníky na danou oblast: Susan Fisher (London Royal Opera House) a Karen Stone (Magdeburg).

Druhou novinkou je přímý přenos tzv. „streaming“ vybraných přednášek na internetu pro širokou veřejnost. Zájemci, tak mohou zcela zdarma sledovat zahájení konference, panely týkající se současného uvádění Janáčkových oper a Janáček z české perspektivy, obě přednášky se studenty JAMU a závěr konference. Jedná se o revoluční aktivitu v historii konferencí Opera Europa, která je zprostředkovaná díky partnerství s HF JAMU.

Zájemci, kteří se chtějí konference zúčastnit, se mohou přihlásit do 31. října (zvýhodněný konferenční poplatek) na e-mail: audrey@opera-europa_org.
Podmínky registrace a další praktické informace o konferenci zde. 
Dotazy - český kontakt: stepankova@ndb_cz
Program konference ke stažení v PDF zde