Originální vizualizace koncertů NdB v rámci projektu OPEN ART!

  • The Celtic Social Club (9. 2. 2019) - ZUZANA KADLCOVÁ
  • The Celtic Social Club (9. 2. 2019) - ZUZANA KADLCOVÁ

Rádi bychom Vám představili projekt OPEN ART, díky němuž se mohou talentovaní výtvarníci s postižením projevit a realizovat i  při tvorbě nových, zcela osobitých vizualizací koncertů Národního divadla Brno! V rámci jejich zveřejňování připojíme vždy tzv. vizitku, k bližšímu seznámení s danými tvůrci.

První vizualizaci vytvořila pro únorový koncert zahraniční skupiny The Celtic Social Club Zuzana Kadlcová, mladá autorka s diagnostikovaným autismem. Plakát i banner přikládáme ke zhlédnutí i zde.

ZUZANA KADLCOVÁ

Narozená (1996) v Brně. Žije a tvoří v Brně.
Zuzana Kadlcová je mladá autorka s diagnostikovaným autismem, která rozvinula svůj výtvarný talent především pod vedením arteterapeutky Bc. Radky Zábojové z brněnského ateliéru KREAT. Dnes se malování věnuje také doma a stále dochází do Open art studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pod vedením Pavla Sochora, Ph.D. V naší společnosti je Zuzaně nastaveno mnoho bariér, které ji přinášejí značné obtíže, ale daří se jí je překonávat s podporou rodiny a blízkých. Zuzana má mnoho osobních limitů, které ovlivňují kvalitu jejího života. Naproti tomu má bezesporu ale i výjimečný výtvarný talent a kreativní výtvarné myšlení, a to není málo. Její práce jsou expresivní, intuitivní, jako by se v nich odrážela autorčina nálada. Maluje to, čím žije, zobrazuje to, co ji nadchne a co ji inspiruje. Často tvoří podle předlohy, ne však proto, že by usilovala o věrné zachycení vzoru, ale aby uspokojila momentální potřebu výtvarného vyjádření. Tvořivost ji uspokojuje, umožňuje jí rozvíjet bohatou obrazotvornost. Krom malování ráda sleduje japonské seriály, tancuje na popovou hudbu, sbírá figurky poníků. Její velkou zálibou jsou souhvězdí a znamení zvěrokruhu, zajímají ji též státní vlajky a hymny a anglické a latinské označení některých zvířat a věcí. 

Projekt OPEN ART

Cílem projektu je poukázat na jedinečnost osob s postižením a jejich pracovní uplatnění v grafickém designu. Skrze spoluautorství v grafických návrzích mohou ukázat svůj talent. Seberealizace Zuzany Kadlcové v komerčním prostředí podporuje její zapojení do společnosti. Zuzana spolupracuje se studenty z Pedagogické fakulty MU a s grafiky studia braq design s.r.o. – Michalem Běťákem a Veronikou Brackovou. Odpovědnou osobou za realizaci projektu OPEN ART je Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. Více informací najdete  na http://openartstudio.cz/vystavni-projekty-studia/.

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (odpovědná osoba za realizaci projektu OPEN ART) a Bc. Filip Habrman (hudební dramaturgie/produkce NdB)