Klub mecenášů Národního divadla Brno

Umění a kultura jsou důležitou součástí lidského života, spoluvytváří naši identitu a podílí se na tvorbě hodnot uznávaných a  respektovaných společností.

Národní divadlo Brno připravilo program pro divadelní příznivce, kteří by rádi podpořili uměleckou činnost Národního divadla Brno.

Poslání klubu

  • sdružovat příznivce Národního divadla Brno a finanční prostředky, jež podpoří jeho aktivity
  • podpora rozvoje kultury v Jihomoravském regionu s důrazem na přiblížení umění jeho obyvatelům a také podpora při šíření české kultury v zahraničí
  • rozvoj umělecké tvorby Národního divadla Brno a podpora uměleckých projektů
  • podpora při rozvoji divadelního publika, kulturně-vzdělávacích projektů

Jak se stát členem klubu

Rozhodnete-li se stát členem Klubu mecenášů Národního divadla Brno, kontaktujte:

Mgr. Michaela Cvetlerová
sponzoring/fundraising
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace,
Dvořákova 11
657 70 Brno

tel.: +420 542 158 272
e-mail: cvetlerova@ndbrno_cz (stepankova@ndbrno_cz)

Velice děkujeme za Vaši podporu.

mecenasi_C3b500.jpgmecenasi_C3b2500.jpg