Klub mecenášů Národního divadla Brno

Umění a kultura jsou důležitou součástí lidského života, spoluvytváří naši identitu a podílí se na tvorbě hodnot uznávaných a  respektovaných společností.

Národní divadlo Brno připravilo program pro divadelní příznivce, kteří by rádi podpořili uměleckou činnost Národního divadla Brno.

Poslání klubu

 • sdružovat příznivce Národního divadla Brno a finanční prostředky, jež podpoří jeho aktivity
 • podpora rozvoje kultury v Jihomoravském regionu s důrazem na přiblížení umění jeho obyvatelům a také podpora při šíření české kultury v zahraničí
 • rozvoj umělecké tvorby Národního divadla Brno a podpora uměleckých projektů
 • podpora při rozvoji divadelního publika, kulturně-vzdělávacích projektů

Mecenášovo "MENU"

Mecenáš A: Kč 1.800 - 8.999 / rok

 • obdrží děkovný certifikát Národního divadla Brno
 • obdrží kartu věrného diváka
 • bude přednostně dostávat pravidelné informace o akcích Národního divadla Brno
 • má možnost bezplatné účasti na generálních zkouškách vybraných představení
 • má možnost zúčastnit se lektorských úvodů a besed pořádaných k vybraným představením
 • obdrží pozvání na setkání s vedením divadla a předními umělci na konci sezony

Mecenáš B: Kč 9.000 - 39.999 / rok

 • balíček mecenáše A a navíc:  
 • má možnost soukromé prohlídky zákulisí divadla s průvodcem má možnost přednostně reservovat vstupenky
 • čtyřikrát za sezonu časopis DIVA do schránky
 • dárek při vstupu do klubu
 • program na představení zdarma
 • zdarma změna termínu na daný titul

Mecenáš C: Kč 40.000 – 99.999 / rok

 • balíček mecenáše B a navíc:
 • dvě vstupenky na dvě premiéry během sezony a pozvání na následný raut
 • dvě vstupenky na Maškarní bál v Redutě
 • jmenovité poděkování na premiérách
 • dárkový balíček na Vánoce 

Mecenáš D: Kč 100.000 a více / rok

 • balíček mecenáše C a navíc:
 • dvě vstupenky na čtyři premiéry během sezony a pozvání na následný raut
 • možnost prohlídky scénografických a kostymérních dílen  

Příspěvek lze odečíst od základu daně.

Jak se stát členem klubu

Rozhodnete-li se stát členem Klubu mecenášů Národního divadla Brno, kontaktujte:

Mgr. Michaela Cvetlerová
sponzoring/fundraising
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace,
Dvořákova 11
657 70 Brno

tel.: +420 542 158 272
e-mail: cvetlerova@ndbrno_cz (stepankova@ndbrno_cz)

Velice děkujeme za Vaši podporu.

mecenasi_C3b500.jpgmecenasi_C3b2500.jpg