Reduta (divadelní sál v 80. letech 20. století)

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Reduta (divadelní sál v 80. letech 20. století)

NDB rozšířilo své scény o Redutu v roce 1919, do té doby ji využívalo brněnské německé divadlo. V letech 1919-1941 se v Redutě české a německé divadlo pravidelně střídalo, ryze českým divadlem se stala až po skončení druhé světové války, kdy v ní zakotvil tehdejší soubor zpěvohry (1945-1993). Jako hlediště divadelního sálu sloužil prostor dnešního sálu Mozartova.

 |  >

Divadlo Reduta, Divadelní sál Divadlo Reduta, Sklepení Divadlo Reduta Divadlo Reduta, Mozartův sál Reduta (divadelní sál v 80. letech 20. století) 1

Album: Reduta (Divadlo Reduta)