Přečtěte si poselství k dnešnímu Světovému dni divadla.

Vážení diváci, 

na druhou polovinu března již tradičně připadají oslavy divadla. Světový den divadla se od roku 1962 slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto divadelním svátkům. 

Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ) a Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA) po celém světě obvykle koordinují v těchto dnech také řadu dalších aktivit, jež v letošním roce výrazně omezuje pandemie SARS-CoV-2. Úlohou mezinárodních organizací byla od jejich založení nejen oborová mezinárodní spolupráce, ale také prosazování základních práv člověka tak, jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a snaha o mírnění konfliktů na mezinárodní úrovniV souvislosti s dočasnými omezeními některých základních lidských práv a svobod, k nimž byla řada zemí v posledních týdnech nucena přistoupit, i s očekávanými ekonomickými dopady způsobenými pandemií je třeba opět hájit obor divadla a jeho společenskou i politickou roli. V řadě zemí se program divadel radikálně proměnil a divadlo je součástí nebývalé vlny solidarity a občanských aktivit, které se spontánně staví proti šířící se nákaze. I z tohoto důvodu byla poselství letos těsně před uveřejněním doplňována reakcemi na aktuální situaci. 

Texty poselství naleznete na těchto odkazech.

Poselství ke Světovému dni divadla 27. března 2020

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2020

Poselství ke Světovému dni loutkářství 21. března 2020