Info pro handicapované

Obecná pravidla

  • Při rezervování a nákupu vstupenky prosím ohlaste, že budete využívat místa pro vozíčkáře a jeho doprovod
  • Návštěvu divadla si naplánujte tak, abyste byli v divadle cca 30 minut před začátkem
  • Pamatujte, že počet míst je omezen, proto neodkládejte nákup vstupenek
  • V případě jakéhokoliv problému se obraťte na inspektorku hlediště

Pro vstup do budovy a pohyb v budovách prosím použije následující instrukce.

Janáčkovo divadlo

Bezbariérový přístup z ulice Rooseveltova pouze s použitím plošiny na schodišti. U vyústění plošiny je šatna, kde budete přednostně obslouženi. Místa v hledišti jsou v přízemí zprava i zleva u řady 6, dvě a dvě na každé straně. WC pro vozíčkáře je v prostorách restaurace Bohéma – klíč má personál restaurace. Po rekonstrukci bude vstup přímo z parkoviště výtahem.

Mahenovo divadlo

Bezbariérový vstup není, musíte přijet ke služebnímu vchodu. Zaměstnanci divadla vám pomohou do prostoru šaten. Ze šatny je výtah do prvního pořadí. Zde je možnost využít místa v presidentské lóži a v dalších lóžích. Pokud je vozík širší než 65 cm, je nezbytné použít nákladní výtah z ulice Dvořákovy a přes jeviště divadla se dostanete do parteru, kde jsou místa u řady 12. WC pro vozíčkáře je u šaten vlevo. Šatnou projíždíte, při použití nákladního výtahu se k šatně nedostanete, zde požádejte o pomoc hledištní personál. Po rekonstrukci bude vstup plošinou kopírující první boční schodiště z Rooseveltovy ulice.

Reduta

Bezbariérový přístup ze Zelného trhu až k výtahu, výtahem do prvního patra. U vchodu jsou místa pro dva vozíky. WC pro vozíčkáře je v přízemí i v patře. Šatnu najdete při příchodu do budovy vlevo.

Přímý prodej a předprodej

Předprodej vstupenek NdB
Dvořákova 11, Brno
tel:
542 158 120
email:
obchodni@ndb_cz