1

Prohlídky divadla

Prohlídky pro skupiny max. 20 lidí do všech budov

Prohlídky lze uskutečnit po individuální domluvě s ohledem na provoz jednotlivých budov.

Prohlídka v Mahenově divadle
- dle individuální domluvy

Prohlídka v Janáčkově divadle
- každý všední den od 14 do 16 hodin
- dopolední hodiny dle individuální domluvy

Prohlídka v divadle Reduta
- dle individuální domluvy

Důležité upozornění
Rádi bychom se chtěli omluvit všem zájemcům o prohlídky našich budov, pro které je nezbytné bezbariérové prostředí. Doba, ve které byly budovy navrženy a postaveny, na takové opatření bohužel nemyslela a tím pádem není možné jak z technických, tak bezpečnostních důvodů, nabízet prohlídky osobám s omezením pohybu.

Srdečně Vás ovšem přivítáme na představeních NdB ve všech našich hledištích, která jsou pro osoby s omezením pohybu přístupná.

Děkujeme za pochopení.

Cena prohlídek
dospělí / senioři 80 Kč
děti / studenti 40 Kč

Více informací
Horváthová Bibiána: 542 158 233, 777 880 883, horvathova@ndb_cz
Rošková Miroslava: 420 542 158 286, 724 359 191, roskova@ndb_cz

1