+

Radůza - Pavla Pravdíková, Lucie Němcová, Ondřej Farkas, Jakub Čech

  • 22877.jpg
  • Paval Pravdíková 2.jpg
  • Pavla Pravdíková (1).jpg
  • Lucie Němcová (1).jpg
  • Lucie němcová 2 (1).jpg
  • Lucie.jpg
  • Jakub

Na vizualizaci koncertu Radůzy se spoluautorsky podíleli mladí umělci a umělkyně Ondřej Farkas s Aspergerovým syndromem, Jakub Čech s Downovým syndromem, Pavla Pravdíková s autismem a Lucie Němcová s autismem.

Ondřej Farkas (nar. v roce 1991)

V současnosti žije a tvoří v Brně. V dětství mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Díky jeho zájmu, preciznosti, vytrvalosti a podpoře rodiny se po základním vzdělání vyučil jako tkadlec, košíkář a nyní ještě studuje na brašnáře.

Výtvarná tvorba je pro něj způsobem osobního sebevyjádření. Ondřej se ve výtvarné práci vyznačuje konceptuálním přístupem při zpracování různých témat. V rámci výtvarné práce až rituálně klade důraz na pečlivé řešení kompozice obrazu do nejmenšího detailu. V poslední době se zabývá ve své neprofesionální výtvarné tvorbě malbou portrétů. Často využívá ornament jako ozdobný prvek, který slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn interiérů, ploch, textilních tkanin i předmětů denní potřeby. Jeho neprofesionální výtvarná tvorba je zařaditelná do stylu art brut či outsider art. Více o tvorbě na www.openartstudio.cz.

Jakub Čech (nar. v roce 1994)

Jakub žije a tvoří ve Slavkově u Brna. Je výtvarník s Downovým syndromem. Navštěvoval mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvoval základní školu speciální, poté tři roky studoval na škole praktické. Za značné podpory rodiny a přátel své vzdělávání dokončil a má i zkušenosti s několika pracovními příležitostmi (např. Technické služby města Slavkov u Brna). 

Jeho rodina ho k výtvarné tvorbě vedla již od dětství. Výtvarný jazyk jeho tvorby mu umožňuje lépe sdělovat své prožívání a vnímání světa.  Ve volném čase se věnuje malbě na plátěné tašky. Inspiruje se obrazy z dějin umění, které mu jsou podnětem k vlastní tvorbě. V poslední době k jeho zájmům přibyla umělecká fotografie, se kterou se Jakub seznámil prostřednictvím tvorby v Open Art Studiu. Jeho oblíbeným námětem na focení jsou mraky, listy a stromy. Jeho práce jsou výrazné svoji expresivitou a jedinečnou volbou škály barev a kompozicí obrazu. Vzhledem k diagnostikované hypotonii má Jakub sníženou sílu ve svalech. Ta se projevuje například při držení štětce nebo v přítlaku na štětec v průběhu malby na plátno. Během malování na plátno Jakub využívá obě ruce. Ve svých malbách tak vytváří nový fantaskní svět se svými pravidly. Do tohoto světa patří obyčejné věci denní potřeby, krajinné motivy i lidé. Autor se také intenzivně zajímá o reinterpretaci vybraných děl české art brut. Více o tvorbě na www.openartstudio.cz.

Pavla Pravdíková (nar. v roce 1986)

V současnosti žije a tvoří v Mělčanech (okres Brno-venkov). Pavla je mladá výtvarnice s diagnostikovaným autismem. Pro mnohé aktivity potřebuje osobní asistenci. Pavla absolvovala základní a střední odbornou školu na Kociánce v Brně s významnou podporou rodiny a přátel. Od roku 2015 dochází do denního stacionáře Ruka pro život v Brně. Počátky její niterné potřeby výtvarně tvořit sahají do roku 1994, kdy probíhala její dlouhá rekonvalescence v důsledku těžkého onemocnění. Doménou její současné tvorby je psaní příběhů o lidech a jejich ilustrace, které tvoří specifickou část její neprofesionální výtvarné a literární tvorby. Kresbou nebo celým kresleným a psaným příběhem reaguje na svět kolem sebe.

Často vychází ze skutečných osob, situací a svých zkušeností, mnohdy ovlivněných jejím postižením. Pavla často používá techniky kresby pastelkami a malby akrylovými barvami. Ráda experimentuje a nemá nouzi o vlastní témata. Právě tato přímost a expresivita spojená s její jinakostí dává vzniknout jedinečným ztvárněním jinak naprosto všedních předmětů. Její tvorba je zařaditelná do stylu art brut. Více o tvorbě na www.openartstudio.cz.

Lucie Němcová (nar. v roce 1993)

Autorka žije a tvoří v Brně a Náměšti nad Oslavou.  Lucie díky značné podpoře rodiny a přátel absolvovala základní vzdělání a následně vzdělávací kurzy. Pro zvládání každodenních starostí se neobejde bez podpory rodiny. Lucie má již několik krátkých pracovních zkušeností. Záliby a optimismus, spolu s podporou široké rodiny, jí pomáhají zvládat osobní deficity a žít i přes nesporné limity běžný život.

Neprofesionální malbě se intenzivně věnuje od roku 2009, kdy byl u ní rozpoznán výtvarný talent. Prostřednictvím malby a kresby prezentuje osobitým způsobem své pocity a jedinečné vnímání světa kolem sebe, kterého je schopna i díky jinakosti – autismu. Vznikají tak specifická tematická díla s okouzlujícím i humorným obsahem. Od počátku tvorby spolupracuje s Mgr. Pavlem Sochorem, Ph.D. V současnosti navštěvuje Open art studio na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tvorbu prezentuje v rámci samostatných, ale také společných výstavních projektů. Se svými pracemi uspěla v řadě soutěží. Více k tvorbě Lucie Němcové na blogu www.svetlucie.wordpress.com a na webu www.openartstudio.cz.

 

 

Kdy hrajeme