Kabaret Kafka

Chytil táta Kafku, chytila máma taky, chytily všechny děti. Kafka neuletí!

Dora Viceníková, Daniel Špinar

Výpis představení

režie: Daniel Špinar
dramaturg: Dora Viceníková
scéna: Henrich Boráros
kostýmy: Linda Boráros
autor: Franz Kafka, Daniel Špinar, Dora Viceníková

Osoby a obsazení

Vladimír Marek, Martin Sláma, Michal Dalecký, Jiří Kniha, Martin Siničák

Kafkovo literární dílo obsahuje kratší povídkové prózy, z toho množství fragmentů, tři nedokončené romány, deníky a korespondenci. Jen menší část svého díla vzal Kafka na milost a dal souhlas k jeho vydáním za svého života. Před smrtí mnoho rukopisů spálil, všechno, co nebylo v jeho dosahu, přikázal, aby se zničilo. Posmrtné vydání jeho spisů vycházelo péčí Kafkova přítele Maxe Broda. Za svůj hlavní životní úkol považoval psaní a obtížně je uváděl v soulad s prací v pojišťovacím úřadě, kterou svědomitě vykonával. Psaní bylo při Kafkově maximalismu zápasem o nejvyšší cíle, zápasem s nemožností. Odtud Kafkova ustavičná nespokojenost téměř se vším, co napsal, odtud takové množství krátkých i delších rozběhů, na které už nikdy nenavázal, odtud tolik fragmentů v jeho díle. Psaní bylo pro něho spásou i zatracením, službou ďáblu, posilou i trýzní, štěstím i zoufalstvím, překážkou na cestě životem i útočištěm v čase beznaděje a porážek.

Kabaret Kafka zpracovává Kafkův nejslavnější dopis – Dopis otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu.

Délka představení: 1 hodina a 10 minut bez přestávky

Z recenzí:

"Třeskuté kabaretní scénky ovšem probíhají před i za třpytivou oponou, takže zběsilé salvy smíchu – ať už toho předtočeného či živého – ustávají jen zřídka.
Kromě režijně do detailů dotažených gagů to jistě je také zásluha herců. Ke stálicím brněnské scény, jakými jsou Jiří Vyorálek, Jiří Kniha, Martin Sláma a Michal Dalecký, se tentokrát přidal Vladimír Marek, který všechny ostatní Kafky hravě převyšuje na poli tance a pohybu vůbec. Dokonalá ladnost jeho šlachovitého těla ovšem přímo vybízí k hraní v poněkud laciném travestickém duchu, jehož nebyl ušetřen ani v tomto případě. Občasná lehká stylizace do Kafky matky působí spíše jako záminka k uplatnění jeho femininního potenciálu. Markův talent je ale viditelný i v ostatních polohách, a jeho angažování tedy bylo nepochybně ku prospěchu inscenace."                                                                        Klára Fleybertová (A2, 13. 3. 2013)

Více z recenzí naleznete zde.

Kdy hrajeme

Čtvrtek 11. 09. 19.0020.10
Činohra
Franz Kafka,  Daniel Špinar,  Dora Viceníková Vstupenky
Chytil táta Kafku, chytila máma taky, chytily všechny děti. Kafka neuletí!
Divadlo Reduta
Pondělí 6. 10. 19.0020.10
Činohra
Franz Kafka,  Daniel Špinar,  Dora Viceníková Vstupenky
Redfest 2014
Divadlo Reduta
Neděle 16. 11. 19.0020.10
Činohra
Franz Kafka,  Daniel Špinar,  Dora Viceníková Vstupenky
Chytil táta Kafku, chytila máma taky, chytily všechny děti. Kafka neuletí!
Divadlo Reduta