Rudy Linka - ONDŘEJ FARKAS a PAVLA PRAVDÍKOVÁ

  • Ondřej Farkas_OPEN ART - Rudy Linka
  • Ondřej Farkas_OPEN ART - Rudy Linka
  • 22871.jpg
  • Ondřej Farkas a Lucie Němcová_OPEN ART - Rudy Linka

Na vizualizaci koncertu Rudyho Linky se spoluautorsky podíleli dva mladí autoři s autismem – Ondřej Farkas a Lucie Němcová. Mladé umělce jsme vám blíže představili již v dřívějších vizualizacích. Tvorbu samotného plakátu vám přiblížíme v následujícím textu.

Autorkou figurativní části „postavičky Rudyho“ je Lucie. Originálně ztvárněné postavy se vyskytují v mnoha jejích obrazech a zpravidla bývají načrtnuty černým fixem. Tyto osoby zná a vypráví o nich zajímavé příběhy. Je to její originální rukopis, kterým dokončuje finální část svých vlastních obrazů. Rudyho Linku dříve neznala, ale dokázala načrtnout jeho tělo takřka hned. Hudba od tohoto zajímavého umělce ji zaujala natolik, že žádala jeho písně poslouchat i na následujících setkáních.

Autorem hlavního motivu plakátu je Ondřej Farkas, který již ztvárňoval kytary na předešlých plakátech. Ondřej k výtvarné tvorbě přistupuje systematicky, téměř až badatelsky, a nejprve ho zaujaly netradiční tvary tohoto hudebního nástroje. Neobvyklých linií si všiml ihned při zhlédnutí fotografií autora a fixou si načrtl skicu na papír. Zpočátku se do tvorby nechtěl pouštět, protože měl potřebu dokončovat obrazy, které měl rozpracované, ale skutečná předloha kytary ho nadchla natolik, že motiv plakátu namalovat na jednom setkání. Kontrast barev a tvarů, které Ondřej během tvorby použil, vychází ze skutečné předlohy Rudyho kytary, kterou měl neustále před sebou. Pozadí ztvárnil již tradičně jednou, velmi sytou, oranžovou barvou.

Týmová práce L. Němcové, O. Farkase, grafika P. Havíře a lektorů J. Novotné, J. Baniariové a P. Sochora z Open Art Studia ( openartstudio.cz).