PRESSE


Nationaltheater Brno

MgA. Martin Glaser 
Direktor
Telefon: 542 158 257
Email: glaser@ndbrno_cz 

Zuzana Žáková - Klimplová 
Marketingu / PR
Telefon: 542 158 232
Mobil: +420 725 798 097 
Email: klimplova@ndbrno_cz  

Činohra

Martin Františák 
Künstlerischer Leiter des Schauspielensembles
Telefon: 542 158 435
Email: frantisak@ndbrno_cz 

Gabriela Kodysová
marketing and PR  – Mahen Theater
Mobil: +420 601 151 692
Email: kodysova@ndb_cz

Petr Novák
marketing / PR  – Reduta Theater
Email: n (charvat@ndbrno_cz)ovak@ndb_cz

Oper

Jiří Heřman 
künstlerischer Leiter des Opernensembles
Telefon: 542 158 312
Email: herman@ndbrno_cz 

Eliška Křížová
marketing / PR 
krizova@ndb_cz

Ballett

Mário Radačovský 
künstlerischer Leiter des Ballettensembles
Telefon: 542 158 521
Email: radacovsky@ndbrno_cz ¨

Ing. Barbora Hniličkova 
marketing / PR Balet
Mobil: +420 603 858 488
Email: hnilickova@ndbrno_cz

Divadelní svět Brno / Theatre world Brno                                         

Eva Sedláčková, sedlackova@ndbrno_cz, +420 607 182 866