Info pro handicapované

Obecná pravidla

  • Při rezervování a nákupu vstupenky prosím ohlaste, že budete využívat místa pro vozíčkáře a jeho doprovod
  • Návštěvu divadla si naplánujte tak, abyste byli v divadle cca 30 minut před začátkem
  • Pamatujte, že počet míst je omezen, proto neodkládejte nákup vstupenek
  • V případě jakéhokoliv problému se obraťte na inspektorku hlediště

Pro vstup do budovy a pohyb v budovách prosím použije následující instrukce.

Janáčkovo divadlo - divadlo v rekonstrukci

Bezbariérový přístup je z podzemních garáží JD Parking, výtahem do přízemí. V přízemí JD je také umístěna šatna, kde budete přednostně obslouženi. WC pro vozíčkáře je umístěno v přízemí JD vlevo od šaten a také v suterénu v průchodu z parkoviště do Janáčkova divadla. Místa v hledišti jsou v přízemí zprava i zleva u řady 6, dvě a dvě na každé straně. V případě potřeby je Vám k dispozici inspektor hlediště na telefonním čísle: +420 605 713 728.

 Mahenovo divadlo

Bezbariérový vstup není, musíte přijet ke služebnímu vchodu. Zaměstnanci divadla vám pomohou do prostoru šaten. Ze šatny je výtah do prvního pořadí. Zde je možnost využít místa v presidentské lóži a v dalších lóžích. Pokud je vozík širší než 65 cm nebo delší než 105 cm, pracovníci NdB Vám na místě zapůjčí vozík, který těmto rozměrům odpovídá.  Vaše místa jsou v parteru u řady 12. WC pro vozíčkáře je u šaten vlevo.
Informace pro sluchově postižené - Mahenovo divadlo bohužel zatím nedisponuje indukční smyčkou.
V případě jakýchkoli potíží kontaktujte prosím inspektora hlediště na čísle +420 605 713 728.

 Reduta

Bezbariérový přístup je ze Zelného trhu až k výtahu. Výtah Vás vyveze do prvního patra, přímo před divadelní sál, kde je hned u vstupu místo pro vozíčkáře. WC pro vozíčkáře je v přízemí i v patře. Šatnu najdete při příchodu do budovy vlevo. 
Informace pro sluchově postižené - divadlo Reduta disponuje indukční smyčkou. Indukční smyčka je k dispozici v divadelním sále od 3. do 13. řady.
V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností, kontaktujte prosím inspektorku hlediště 
+420 725 339 069.

 Více informací v Zákaznickém centru na ulici Dvořákova 11 nebo na obchodni@ndbrno_cz542 158 120.