JANÁČKOVO DIVADLO 1960-65

Janáčkovo divadlo 2.10. - 7.11.2015  /  Vernisáž 2.10.2015 v 17 hod.

_PAPIER_NdB_06

Ve své době největší a nejmoderněji vybavená divadelní budova v Československu byla slavnostně otevřena 2. října 1965. Její stavba trvala 5 let a 1 měsíc, včetně přípravných prací a zkušebního provozu 6 let a 3 měsíce. Bylo spotřebováno mj. 910 000 kusů různých druhů cihel, 5 500 tun cementu, 250 tun sádry, 50 tun bílého cementu, 930 tun betonářské oceli, 2 540 m2 skleněné mozaiky, 6 345 m2 podlahové krytiny, 2 370 m2 obkladaček, 4 850 m2 skla, 1 830 m3 řeziva a 1 203 plnometrů kulatiny a tyčoviny na bednění a lešení. Na stavbě denně pracovalo průměrně 100 pracovníků, montáž technologického zařízení provádělo 60 odborníků. Obestavěný prostor budovy činí 137 230 m3 na ploše 6 300 m2 a konečné náklady na její stavbu byly spočteny na 98 334 533 Kčs.

Stavbou a otevřením Janáčkova divadla bylo završeno mnohaleté úsilí o vybudování samostatné reprezentativní a původně českému divadlu určené divadelní budovy v Brně, jehož kořeny sahají až do počátku 80. let 19. století. Ačkoli se pohnutky pro vystavění divadla v průběhu let změnily a vývojem prošly i požadavky na jeho funkčnost, byly předešlé úvahy a architektonické soutěže součástí cesty k jeho konečné podobě.

Proces stavby se již od přípravy staveniště těšil pozornosti Brňanů a soustavně nebo nahodile jej zaznamenávala řada profesionálních i amatérských fotografů. Z archivu NdB jsme pro Vás při příležitosti 50. výročí otevření budovy vybrali ty nejzajímavější.

 

 

Výstava je přístupná v době představení v Janáčkově divadle a hodinu před začátkem.