Lektorské úvody

Krátké, zajímavé, neotřelé povídání dramaturga či režiséra týkající se konkrétní inscenace.
Během čtvrt hodiny se dozvíte poutavé informace o autorovi a tvůrcích, dramaturgicko-režijní koncepci, průběhu zkoušení apod. Tyto znalosti vám umožní hlubší pochopení inscenace a tím pádem i lepší divadelní zážitek. Nejde o strohé akade­mické přednášky, ale o poutavé a neotřelé dramaturgické úvody k uváděným titulům.
Řadě diváků poskytnou nejen zábavný vhled, ale také klíč k porozumění výsledné inscenaci. Stačí jediné – vybrat si termín a přijít do foyer půl hodiny před před­stavením.

Vstup zdarma

1