Můj tón

Interaktivní expozice z Janáčkových nápěvků mluvy a jejich zpracování do databáze. Expozice vznikla za spolupráce JAMU a Nadace Leoše Janáčka a kromě jiného návštěvníky provede fiktivním znovunalezením lišky Bystoušky v hukvaldské oboře, doplněným původními skladatelovými nápěvky mluvy.

Vestibul Janáčkova divadla 6.11. - 7.12.2015

Leoš Janáček