Přehled abonentních skupin

           

Operní a baletní premiéry
JD prem

     
Káťa Kabanová             opera JD 07. 10.2016
Modrovousův hrad / Očekávání     opera JD 15. 10. 2016
Chvění    balet JD 10. 11. 2016
Čert a Káča   opera  MD 10. 12. 2016
La Gioconda          opera JD 04. 02. 2017
Láska na dálku     opera JD 24. 03. 2017
Spící krasavice       balet MD 22. 04. 2017  
Hrabě Ory    opera MD 26. 05. 2017

cenové
pásmo1

plná cena 
vstupenek2

cena
abonentky3

A 6 200 4 340
B 5 200 3 640
C 4 200 2 940
D 3 400 2 380
E 2 000 1 400

Do této abonentní skupiny mimořádně zařazujeme exkluzivně představení festivalu Janáček Brno 2016.
Opera Göteborg uvede inscenaci Modrovousův hrad / Očekávání v režii vynikajícího Davida Radoka.
Možnost zakoupit vstup na setkání po premiéře za 800 Kč.
 

Činoherní premiéry
MD prem 1

     
Kouzelný vrch                         činohra DR 27. 10. 2016
Jak jsem se ztratil…      činohra MD 04. 11. 2016
Kámen a bolest    činohra DR 22. 12. 2016
Paní z moře       činohra MD 27. 01. 2017
Kmeny   činohra DR 09. 02. 2017
Želary      činohra MD 31. 03. 2017
Strach jíst duši    činohra DR 13. 04. 2017
Drazí v Chomutově!   činohra DR 09. 06. 2017
Něco za něco   činohra MD 22. 06. 2017

cenové
pásmo

plná cena
vstupenek 2

cena
abonentky3

A 4 400 3 080
B 3 500 2 450
C 3 100 2 170
D 2 700 1 890
E 1 800 1 260

Možnost zakoupit vstup na setkání po premiéře za 900 Kč.
 

Činoherní premiéry
MD prem 2

     
Kouzelný vrch                         činohra DR 28. 10. 2016
Jak jsem se ztratil…      činohra MD 04. 11. 2016
Kámen a bolest    činohra DR 23. 12. 2016
Paní z moře       činohra MD 27. 01. 2017
Kmeny   činohra DR 10. 02. 2017
Želary      činohra MD 31. 03. 2017
Strach jíst duši    činohra DR 19. 04. 2017
Drazí v Chomutově!   činohra DR 10. 06. 2017
Něco za něco   činohra MD 22. 06. 2017

cenové
pásmo

plná cena 
vstupenek2

cena
abonentky3

A 4 400 3 080
B 3 500 2 450
C 3 100 2 170
D 2 700 1 890
E 1 800 1 260

Možnost zakoupit vstup na setkání po premiéře za 900 Kč.
 

Hudební předplatné na zkoušku
ZOB
září–prosinec 2016

     
Carmen           opera JD 16. 09. 2016
Káťa Kabanová    opera JD 28. 10. 2016
Chvění   balet JD 11. 11. 2016

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 1 918 1 343    940
B 1 711 1 198    838
C 1 426    998    699
D    828    580    406
E    560    392    274

Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Carmen.
 

Činoherní předplatné na zkoušku

září – prosinec 2016

     
Veroničin pokoj             činohra DR 19. 09. 2016
Don Juan  činohra MD 20. 10. 2016
Petrolejové lampy činohra MD 12. 11. 2016

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 1 116 781 547
B 1 070 749 524
C    922 645 452
D    760 532 372
E    573 401 281

Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Don Juan.
 

Na operu ve všední den
U
pondělí - čtvrtek / v 19 hodin 

     
Její pastorkyňa       opera JD 14. 09. 2016
Z mrtvého domu opera JD 12. 10. 2016
Modrovousův hrad / Očekávání     opera JD 30. 10. 2016 v 17h
Epos o Gilgamešovi / Didi a Aeneas    opera JD 16. 11. 2016
La Gioconda          opera JD 07. 02. 2017
Láska na dálku     opera JD 28. 03. 2017
Čert a Káča         opera MD 04. 05. 2017  
Hrabě Ory    opera MD 01. 06. 2017

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 4 022 2 815 1 971
B 3 571 2 500 1 750
C 2 917 2 042 1 429
D 1 818 1 241    869
E 1 119    783    578

Do této abonentní skupiny mimořádně zařazujeme dvě exkluzivní představení festivalu Janáček Brno 2016.
Opera Göteborg uvede inscenaci Modrovousův hrad / Očekávání v režii vynikajícího Davida Radoka. Představení hrajeme mimořádně v neděli v 17 hodin.
Státní divadlo Norimberk představí operu Z mrtvého domu v režii uznávaného Calixta Bieita.
 

Na operu a balet o víkendu
E
sobota - neděle / v 19 hodin

     
Káťa Kabanová               opera JD 09. 10. 2016 v 15h
Chvění    balet JD 26. 11. 2016
Čert a Káča    opera  MD 11. 12. 2016
La Gioconda         opera JD 05. 02. 2017
Láska na dálku     opera JD 26. 03. 2017
Spící krasavice       balet MD 23. 04. 2017  
Hrabě Ory    opera MD 28. 05. 2017

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 3 933 2 753 1 927
B 3 548 2 484 1 739
C 2 952 2 066 1 446
D 1 860 1 302    911
E 1 145    802    561

Do této abonentní skupiny zařazujeme exkluzivně operu festivalu Janáček Brno 2016 Káťa Kabanová v režii evropsky proslulého Roberta Carsena. Představení začíná mimořádně v 15 hodin.
 

      

Na operu a balet o víkendu
C
sobota - neděle / v 17 hodin

     
Modrovousův hrad / Očekávání                    opera JD 23. 10. 2016
Chvění    balet JD 12. 11. 2016
Aida opera JD 21. 01. 2017
La Gioconda        opera JD 11. 02. 2017
Čert a Káča    opera  MD 02. 04. 2017
Spící krasavice       balet MD 06. 05. 2017 
Hrabě Ory    opera MD 11. 06. 2017 v 19h

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 3 732 2 647 1 853
B 3 360 2 352 1 646
C 2 748 1 924 1 347
D 1 688 1 182    827
E 1 090    763    534

Do této abonentní skupiny mimořádně zařazujeme exkluzivně představení festivalu Janáček Brno 2016.
Opera Göteborg uvede inscenaci Modrovousův hrad / Očekávání v režii vynikajícího Davida Radoka.

 

Na operu a balet o víkendu
J
sobota - neděle / v 17 hodin

     
Modrovousův hrad / Očekávání                      opera JD 23. 10. 2016
Chvění    balet JD 12. 11. 2016
La Gioconda          opera JD 11. 02. 2017
Čert a Káča     opera  MD 02. 04. 2017

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 2 252 1 576 1 103
B 2 003 1 402    981
C 1 713 1 199    839
D    965    676    473
E    614    430    301

Do této abonentní skupiny zařazujeme exkluzivně operu festivalu Janáček Brno 2016.
Opera Göteborg uvede inscenaci Modrovousův hrad / Očekávání v režii vynikajícího Davida Radoka.
 

Činoherní pondělky
ČP
pondělí / v 19 hodin

     
Veroničin pokoj                        činohra DR 19. 09. 2016
Jak jsem se ztratil…      činohra MD 14. 11. 2016
Kouzelný vrch    činohra DR 05. 12. 2016
Kámen a bolest činohra DR 09. 01. 2017
Paní z moře       činohra MD 30. 01. 2017
Kmeny   činohra DR 13. 02. 2017
Strach jíst duši    činohra DR 24. 04. 2017
Želary činohra MD 15. 05. 2017
Něco za něco   činohra MD 12. 06. 2017

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 2 715 1 901 1 330
B 2 493 1 745 1 222
C 2 292 1 604 1 123
D 2 088 1 462 1 023
E 1 566 1 096    767

Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Kouzelný vrch.
 

Činohry ve všední den
SPČ
úterý - středa / v 18 hodin

     
Don Juan činohra MD 19. 10. 2016
Kouzelný vrch                         činohra DR 08. 11. 2016
Paní z moře       činohra MD 15. 02. 2017
Kmeny   činohra DR 14. 03. 2017
Strach jíst duši    činohra DR 25. 04. 2017
Kámen a bolest  činohra DR 23. 05. 2017

cenové
pásmo

plná cena
vstupenek2

cena
abonentky3

A 2 094 942
B 2 020 909
C 1 871 842
D 1 700 765
E 1 255 565

Abonmá je vhodné pro studenty.
Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Paní z moře.
 

Sobotní činoherní novinky
D
sobota / v 19 hodin 

     
Kouzelný vrch                         činohra DR 29. 10. 2016
Jak jsem se ztratil…      činohra MD 05. 11. 2016
Paní z moře       činohra MD 28. 01. 2017
Kmeny   činohra DR 11. 02. 2017
Kámen a bolest  činohra DR 18. 03. 2017
Želary      činohra MD 01. 04. 2017
Strach jíst duši    činohra DR 06. 05. 2017
Něco za něco   činohra MD 23. 06. 2017

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 3 104 2 173 1 521
B 2 876 2 013 1 409
C 2 552 1 786 1 250
D 2 172 1 520 1 064
E 1 656 1 159    811

Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Strach jíst duši.

         

Do divadla na začátku týdne
S
pondělí - středa / v 19 hodin

     
Její pastorkyňa                   opera JD 14. 09. 2016
Epos o Gilgamešovi / Didi a Aeneas      opera JD 16. 11. 2016
Kouzelný vrch  činohra DR 05. 12. 2016
Kámen a bolest   činohra  DR 09. 01. 2017
La Gioconda       opera JD 07. 02. 2017
Láska na dálku       opera JD 28. 03. 2017
Želary      činohra MD 15. 05. 2017  
Game Over        balet MD 18. 06. 2017 neděle

cenové
pásmo
plná cena
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 3 519 2 463 1 724
B 3 115 2 181 1 526
C 2 553 1 787 1 215
D 1 866 1 306    914
E 1 247    873    611

V JD, MD a DR dochází ke spojení s jinými abonentními skupinami. Přijměte omluvu, pokud vám nalezneme v hledišti nová místa.  Balet Game Over hrajeme mimořádně v neděli. Děkujeme za pochopení.
 .

                  

Klasické odpolední předplatné
KO
pondělí - pátek / v 17 hodin

     
Black and White                balet  MD 04. 10. 2016
Polská krev       opereta JD 20. 10. 2016
Káťa Kabanová     opera JD 22. 11. 2016
Čert a Káča     opera  MD 22. 12. 2016
Saturnin          činohra MD 11. 01. 2017
Jak jsem se ztratil…    činohra JMD 17. 02. 2017
Petrolejové lampy    činohra MD 10. 03. 2017  
Spící krasavice      balet MD 05. 05. 2017

cenové
pásmo
plná cena 
vstupenek2
cena
abonentky3
A 4 106 1 848
B 3 819 1 719
C 3 217 1 448
D 2 244 1 010
E 1 527    687

Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Spící krasavice.
 

 

Pro romantické duše
AB
pondělí - pátek / v 19 hodin

     
Don Juan                 činohra  MD 20. 09. 2016
Káťa Kabanová         opera JD 28. 10. 2016
Chvění   balet JD 11. 11. 2016
Je třeba zabít Sekala činohra  MD 12. 01. 2017
Paní z moře        činohra MD 28. 02. 2017
Láska na dálku  opera JD 30. 03. 2017
Spící krasavice   balet MD 28. 04. 2017
Želary     činohra MD 19. 05. 2017

cenové
pásmo
plná cena 
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 3 988 2 792 1 954
B 3 681 2 577 1 804
C 3 046 2 132 1 493
D 2 031 1 524 1 067
E 1 398    979    685

Připravili jsme pro vás Lektorský úvod před představením Láska na dálku.
V JD dochází ke spojení abonentních skupin A, B, a to v jednu skupinu s názvem AB. Velmi se omlouváme, pokud vám nalezneme v hledišti nová místa. Děkujeme za pochopení.
 

Víkendové odpolední předplatné
F
sobota - neděle / v 17 hodin

     
Její pastorkyňa                 opera  JD 10. 09. 2016 v 19h
Modrovousův hrad / Očekávání  opera JD 16. 10. 2016 v 19h
Petrolejové lampy  činohra MD 12. 11. 2016
Kouzelný vrch  činohra  DR 14. 01. 2017
Veroničin pokoj      činohra DR 19. 03. 2017
Jak jsem se ztratil…  činohra MD 09. 04. 2017
Black and White   balet MD 21. 05. 2017 v 19h
       

cenové
pásmo
plná cena 
vstupenek2
cena
abonentky3
A 3 719 1 674
B 3 420 1 539
C 3 001 1 350
D 2 150    968
E 1 569    706

Do této abonentní skupiny zařazujeme exkluzivně operu festivalu Janáček Brno 2016.
Opera Göteborg uvede inscenaci Modrovousův hrad / Očekávání  v režii vynikajícího Davida Radoka. Představení začíná mimořádně v 19 hodin.
            

O víkendu večer do divadla
PS
sobota - neděle / v 19 hodin

     
Káťa Kabanová                   opera  JD 28. 10. 2016 pátek
Jak jsem se ztratil…    činohra MD 05. 11. 2016
Chvění         balet JD 26. 11. 2016
La Gioconda    opera   JD 05. 02. 2017
Petrolejové lampy     činohra MD 05. 03. 2017
Želary  činohra MD 01. 04. 2017
Spící krasavice    balet MD 23. 04. 2017
Hrabě Ory  opera MD 28. 05. 2017
cenové
pásmo
plná cena 
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 4 298 3 009 2 106
B 3 940 2 758 1 931
C 3 277 2 294 1 606
D 2 143 1 500 1 050
E 1 428 1 000    700

Do této abonentní skupiny zařazujeme exkluzivně představení festivalu Janáček Brno 2016 Káťa Kabanová v režii evropsky proslulého Roberta Carsena. Operu hrajeme mimořádně v pátek.
V JD a MD dochází ke spojení s jinými skupinami. Velmi se omlouváme, pokud vám nalezneme v hledišti nová místa. Děkujeme za pochopení.
 

S dětmi o víkendu do divadla
DV
sobota - neděle

     
Sněhurka a sedm trpaslíků                    balet  JD 01. 10. 2016 v 18h
Pohádka o nevyřáděném dědečkovi  činohra DR 20. 11. 2016 v 15h
Čert a Káča         opera   MD 30. 12. 2016 v 17h
Čarokraj      opera   JD 15. 01. 2017 ve 14h
Spící krasavice        balet MD 29. 04. 2017 v 18h

cenové
pásmo
plná cena 
vstupenek2
cena
abonentky3
ZTP, student,
senior…4
A 2 066 1 446 1 012
B 1 902 1 331    932
C 1 540 1 078    755
D 1 170    819    573
E    792    531    372

Pestrý program pro celou rodinu za velmi výhodnou cenu, který vám dokáže, že strávit čas s nejbližšími se může stát společným rodinným zážitkem, na který budete všichni rádi vzpomínat a navíc utužíte rodinné vztahy.
Bonus: před představením opery Čarokraj je pořádána výprava do tajemných zákoutí Janáčkova divadla.

VYSVĚTLIVKY

Místa stálým abonentům rezervujeme od 1. 4. do 29. 4. 2016.
Prodej abonmá končí 30. 9. 2016.
Změna programu a obsazení vyhrazena.

JD – Janáčkovo divadlo
MD – Mahenovo divadlo
DR – divadlo Reduta

Virtuální prohlídky divadel
Plány hledišť
Doprava a parkování

 

1)  cenové pásmo – sál divadla je cenově rozdělen tak, že nejlepší místa jsou nejdražší
2)  plná cena - pokud si budete kupovat vstupenky jednotlivě, zaplatíte mnohem víc, tj. plnou cenu
3)  cena abonentky - abonentky jsou zlevněné až o 30 %, tzn. cena, kterou zaplatíte za abonentku je pro vás mnohem příznivější a vy šetříte rodinný rozpočet
4)  studenti, senioři, ZTP... - po předložení platného dokladu potvrzení o studiu, důchodový výměr apod.), vám bude abonentka prodána až s 60% slevou z plné ceny, a to už se vyplatí.