Programové změny

Vážení diváci.
Z vážných technických důvodů dochází ke změně představení Apartmá v hotelu Plaza - 16.5.2015. Tento den odehrajeme náhradní titul, a to komedii Mandragora.
Vstupenky zůstávají v platnosti. V případě, že nový titul neakceptujete, můžete samozřejmě platné vstupenky v předprodeji Dvořákova 11. vrátit či vyměnit až do 29.5. Abonentky zůstávají v platnosti.
Děkujeme za laskavé pochopení a doufáme, že i přes tyto těžkosti zústanete NdB věrni a budeme se s vámi i nadále vídat v hledištích našich divadel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------