Reduta

 

1. října 2015 uplyne již 10 let od otevření zrekonstruované Reduty. Původně i novodobě víceúčelový objekt byl pro divadelní produkce užíván již od 60. let 17. století a od roku 1733 byl vybaven prvním vlastním divadelním sálem. Četné přestavby, úpravy a změny využití provázely Redutu po několik století a odrážely kulturní i sociální podmínky města.
Bohatou historii a současnost Reduty přiblíží stálá expozice, která bude od 1. října 2015 umístěna v jejím druhém poschodí

1