+

Zrní - Petr Kolař a Jakub Čech

  • Plakát Zrní
  • Jakub Čech
  • Petr Kolář

Na vizualizaci koncertu kapely Zrní se spoluautorsky podíleli mladí umělci Petr Kolař s autismem a Jakub Čech s Downovým syndromem.

Petr Kolař (nar. v roce 2001)

V současnosti žije a tvoří v Brně. Vzhledem ke svému postižení navštěvoval a absolvoval Autistickou školu Brno. Nyní je žákem Praktické školy Elpis. Velkou oporou je mu rodina a jeho přátelé, na kterých je závislý. Rodina se tak snaží rozvíjet jeho talent a kompenzovat částečně jeho handicapy.

K malování si našel cestu už od nejútlejšího věku. Od narození začal vnímat svět okolo sebe barevně. Ve třech letech rozeznal všechny barvy a měl k nim pozitivní vztah. Časem na bílou stěnu svého pokoje namaloval první velkoplošný obraz a posléze se jeho dětský pokoj proměnil v prostor plný přírody, keřů, květin a bublinek. Petr vnímá s obrovskou pozorností nejnepatrnější věci a pohyby.  S velkou zálibou zalévá květiny, pozoruje vítr, pohyb stromů, déšť aj. Své prožívání, sny a přání sděluje již léta neopakovatelným vyprávěním skrze své obrazy, kresebné a malířské záznamy.

Má jedinečný dar vnímat svět kolem sebe zcela specifickým způsobem. Svou kresbou a malbou vyjadřuje emoce i vnitřní „já“ více než slovy. Autorovy malby a kresby ukazují bohatost jeho fantaskního světa a demonstrují jeho neobyčejně kreativní schopnosti. Jeho práce je inspirativní i pro mnoho designérů a profesionálních výtvarníků. Dle kreseb Petra Koláře vznikají módní doplňky, které mají velký úspěch. Více informací naleznete na www.mywo.cz. Jeho tvorbu neprofesionálního výtvarníka lze zařadit do mezinárodního stylu art brut či outsider art. Více o tvorbě i na www.openartstudio.cz.

Jakub Čech (nar. v roce 1994)

Jakub žije a tvoří ve Slavkově u Brna. Je výtvarník s Downovým syndromem. Navštěvoval mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvoval základní školu speciální, poté tři roky studoval na škole praktické. Za značné podpory rodiny a přátel své vzdělávání dokončil a má i zkušenosti s několika pracovními příležitostmi (např. Technické služby města Slavkov u Brna). Jakub je velice přátelský a veselý člověk a rád si povídá. Jakub má také mnoho zájmů.  Mezi jeho další koníčky patří tanec, kuželky, tvorba keramiky, fotografování a práce okolo rodinného domu. Rád sleduje televizní záznamy hokeje, moto GP nebo biatlonu. Je fanouškem Kometa Brno.

Jeho rodina ho k výtvarné tvorbě vedla již od dětství. Výtvarný jazyk jeho tvorby mu umožňuje lépe sdělovat své prožívání a vnímání světa.  Ve volném čase se věnuje malbě na plátěné tašky. Inspiruje se obrazy z dějin umění, které mu jsou podnětem k vlastní tvorbě. V poslední době k jeho zájmům přibyla umělecká fotografie, se kterou se Jakub seznámil prostřednictvím tvorby v Open Art Studiu. Jeho oblíbeným námětem na focení jsou mraky, listy a stromy. Jeho práce jsou výrazné svoji expresivitou a jedinečnou volbou škály barev a kompozicí obrazu.  Vzhledem k diagnostikované hypotonii má Jakub sníženou sílu ve svalech. Ta se projevuje například při držení štětce nebo v přítlaku na štětec v průběhu malby na plátno. Během malování na plátno Jakub využívá obě ruce. Ve svých malbách tak vytváří nový fantaskní svět se svými pravidly. Do tohoto světa patří obyčejné věci denní potřeby, krajinné motivy i lidé. Autor se také intenzivně zajímá o reinterpretaci vybraných děl české art brut. Více o tvorbě na www.openartstudio.cz.

 

Kdy hrajeme

Pondělí 27. 09. 2021 19.0021.00
Hosté
 

Mahenovo divadlo