Lidé

  • Všechny
  • Soubor
  • OdděleníUmělecký šéf Baletu NdB

Umělecký šéf opery

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Ekonom opery

Marketing / PR opery

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Baletní mistři

První sólistky

První sólisté

Sólistky

Sólisté

Demisólistky

Demisólisté

Sbor / Dámy

Sbor / Páni

Hostující umělci

Hostující pedagogové a baletní mistři

Korepetitoři

Vedení souboru

Dramaturgie

Herečky

Herci

Umělecká správa

Inspice a nápověda

Sbor

Orchestr

Inspicienti

Asistenti režie

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté

Autoři

Finanční ředitel

Hudba

Hudební nastudování

Kostýmy

Libreto

Obchodní ředitelka

Pohybová spolupráce

Ředitel

Režie

Sbormistr

Sbormistrině

Scéna

Zákaznické centrum

Provozní ředitelka

Janáčkovo divadlo

Mahenovo divadlo

Divadlo Reduta

Personální oddělení

Zahraniční oddělení