Lidé

  • Všechny
  • Soubor

  • Oddělení
Umělecký šéf Baletu NdB

Vedení souboru Baletu NdB

Umělecký šéf opery

Baletní mistři

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

První sólistky

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

První sólisté

Sólistky Baletu NdB

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Sólisté Baletu NdB

Ekonom opery

Demisólistky Baletu NdB

Marketing / PR opery

Festival Janáček Brno

Divadelní lektorka opery

Asistenti režie/Inspicienti opery

Demisólisté Baletu NdB

Sbor / Dámy

Sbor / Páni

Korepetitoři Baletu NdB

Opera production manager

Inspicienti Baletu NdB

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Sólistky

Sólisté

Korepetitoři

Sbor

Housle

Violy

Violoncella

Kontrabasy

Harfy

Flétny

Hoboje

Klarinety

Fagoty

Lesní rohy

Trubky

Trombony

Tuby

Bicí

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté

Vedení souboru

Dramaturgie

Herečky

Herci

Umělecká správa

Inspice a nápověda

Inspicienti

Hosté Činohry NdB

Autoři

Choreografie

Finanční ředitel

Host

Hostující umělec

Hudba

Hudební nastudování

Kostýmy

Libreto

Obchodní ředitel

Pohybová spolupráce

Ředitel

Režie

Sbormistr

Sbormistrině

Scéna

Scénografové

Provozní ředitelka

Janáčkovo divadlo

Mahenovo divadlo

Divadlo Reduta

Personální oddělení

Ředitel zahraničních vztahů

Balet NdB 2 - junior company

Designér

Repetitor

Umělecký šéf Baletu NdB 2

Choreograf