Lidé

  • Všechny
  • Soubor

  • Oddělení


Umělecký šéf Baletu NdB

Vedení souboru Baletu NdB

Umělecký šéf opery

Baletní mistři

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

První sólistky

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

První sólisté

Sólistky Baletu NdB

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Sólisté Baletu NdB

Ekonom opery

Demisólistky Baletu NdB

Marketing / PR opery

Divadelní lektorka opery

Asistenti režie/Inspicienti opery

Sbor / Dámy

Sbor / Páni

Korepetitoři Baletu NdB

Inspicienti Baletu NdB

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Sólistky

Sólisté

Korepetitoři

Sbor

Orchestr

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté

Vedení souboru

Dramaturgie

Herečky

Herci

Umělecká správa

Inspice a nápověda

Inspicienti

Hosté Činohry NdB

Autoři

Finanční ředitel

Hudba

Hudební nastudování

Kostýmy

Libreto

Obchodní ředitel

Pohybová spolupráce

Ředitel

Režie

Sbormistr

Sbormistrině

Scéna

Provozní ředitelka

Janáčkovo divadlo

Mahenovo divadlo

Divadlo Reduta

Personální oddělení

Zahraniční oddělení

Ředitel zahraničních vztahů

Balet NdB 2 - junior company

Designér

Repetitor

Umělecký šéf Baletu NdB 2