Lidé

  • Všechny
  • Soubor

  • Oddělení
Umělecký šéf Baletu NdB

Baletní mistři

První sólistky

První sólisté

Sólistky Baletu NdB

Sólisté Baletu NdB

Demisólistky Baletu NdB

Demisólisté Baletu NdB

Sbor / Dámy

Sbor / Páni

Hostující umělci

Hostující pedagogové a baletní mistři

Korepetitoři Baletu NdB

Vedení souboru Baletu NdB

Inspicienti Baletu NdB

Umělecký šéf opery

Šéfdirigent opery

Dramaturg opery

Zástupce uměleckého šéfa / vedoucí uměleckého provozu opery

Produkční nových inscenací

Asistent uměleckého šéfa opery / produkční

Ekonom opery

Marketing / PR opery

Tajemník sboru

Tajemník orchestru

Dirigenti

Sbormistři

Sólistky

Sólisté

Korepetitoři

Sbor

Orchestr

Inspicienti opery

Asistenti režie

Nápověda

Titulky

Vedoucí komparsu

Hosté

Vedení souboru

Dramaturgie

Herečky

Herci

Umělecká správa

Inspice a nápověda

Inspicienti

Hosté Činohry NdB

Autoři

Finanční ředitel

Hudba

Hudební nastudování

Kostýmy

Libreto

Obchodní ředitelka

Pohybová spolupráce

Ředitel

Režie

Sbormistr

Sbormistrině

Scéna

Zákaznické centrum

Guest Actresses and Actors

Provozní ředitelka

Janáčkovo divadlo

Mahenovo divadlo

Divadlo Reduta

Personální oddělení

Zahraniční oddělení

Ředitel zahraničních vztahů