Buď Edison

Buď Edison – Adoptuj žárovku!

Přemýšlíte o tom, že byste se rádi stali individuálními podporovateli NdB? Program Buď Edison je připraven právě pro ty z vás, kteří chcete být součástí našeho divadla nadstandardně ovšem i jednoduše a stylově!
Adoptuj žárovku v Mahenově divadle! Staňte se symbolickým majitelem jedné z žárovek z centrálního lustru Mahenova divadla.
Návratnost je v podstatě okamžitá – radujete se z pocitu, že:

  • podpoříte zachování kvality uměleckých projektů NdB
  • se divadlo každý večer rozsvěcuje i díky Vám
  • ctíte odkaz T. A. Edisona
  • obdržíte dárkový certifikát i poděkování v Mahenově divadle

A proč Edison v Mahenově divadle?
Lustr v Mahenově divadle je symbolem pro první elektricky osvětlené divadlo v Evropě. Tím bylo právě toto divadlo, dříve Divadlo Na hradbách. Slavnostně se díky elektřině rozsvítilo 14. 11. 1882.  Na celém osvětlení pracovala francouzská pobočka Edisonovy firmy. Kvůli osvětlení divadla vznikla v Brně i první elektrárna v dnešní Vlhké ulici, určená jen k osvětlování divadla. Francouzi si však nevěděli rady s tím, jak divadlo s elektrárnou propojit, a tak povolali samotného Thomase Alvu Edisona. Ten speciálně pro tuto příležitost vymyslel 315 metrů dlouhý kabel uzavřený v trubce z kujného železa, který dodala jeho firma až z USA. Sám Edison se na první elektrifikované divadlo v Evropě přijel osobně do Brna podívat 13. 9. 1911.

ADOPTUJ ŽÁROVKU

Jak budou využity vaše dary?
Využijeme je na produkci nových inscenací, v tak vysoké kvalitě, na kterou jste v NdB zvyklí. O využití na tu kterou inscenaci bude prozatím rozhodovat umělecké vedení souborů NdB v čele s ředitelem NdB. V budoucnu chceme, aby o vybraných prostředcích rozhodoval výbor složený z uměleckého vedení divadla a ze zástupců jednotlivých úrovní přátelství.

VÍCE INFORMACÍ