Buď Edison

Adoptujte žárovku z centrálního lustru a pomozte nám zrealizovat památkovou obnovu osvětlení v Mahenově divadle. Můžete se radovat z pocitu, že se každý večer divadlo úsporně rozsvěcuje i díky Vám.

JDU DO TOHO!

Schází nám 500 000 Kč, aby došlo k památkové obnově a světla v Mahenově divadle se tak mohla rozzářit úsporně. Proto jsme se rozhodli oslovit Vás! Díky vybraným finančním prostředkům budou moci být provedeny opravy centrálního lustru, lustru ve foyer, v Křišťálovém sále a v bufetu. Vše by mělo proběhnout během léta 2023.

Adoptovat žárovku můžete z centrálního lustru v Mahenově divadle. Počet je omezený, je jich jen 210, a proto vyjde adopce jedné žárovky na 5000 Kč. Můžete však přispět libovolnou částkou a adoptovat tak desetinu, pětinu, polovinu nebo jakoukoli část žárovky.

Kromě symbolického a neopakovatelného vlastnictví se budete moci radovat z pocitu, že:

  • díky Vám proběhne památková obnova původního osvětlení Mahenova divadla, kam patří nejen světla v hledišti, ale také ve foyer a v Křišťálovém sále
  • světla v Mahenově divadle tak budou díky Vám více zářit, a to úsporně
  • budete ctít odkaz T. A. Edisona a navážete na něj
  • obdržíte dárkový certifikát, a to buď pro Vás, nebo pro ty, kterým budete chtít symbolickou žárovku darovat
  • budete-li mít zájem, bude pro Vás nachystaná jedna 3D žárovka na Zákaznickém centru
  • ve foyer Mahenova divadla bude Váš dar připomínat graficky zpracované poděkování všem dárcům
  • stanete se členem dárcovského programu Přátelé NdB

A proč Edison v Mahenově divadle?
Lustr v Mahenově divadle je symbolem pro první elektricky osvětlené divadlo v Evropě. Tím bylo právě toto divadlo, dříve Divadlo Na hradbách. Slavnostně se díky elektřině rozsvítilo 14. 11. 1882.  Na celém osvětlení pracovala francouzská pobočka Edisonovy firmy. Kvůli osvětlení divadla vznikla v Brně i první elektrárna v dnešní Vlhké ulici, určená jen k osvětlování divadla. Francouzi si však nevěděli rady s tím, jak divadlo s elektrárnou propojit, a tak povolali samotného Thomase Alvu Edisona. Ten speciálně pro tuto příležitost vymyslel 315 metrů dlouhý kabel uzavřený v trubce z kujného železa, který dodala jeho firma až z USA. Sám Edison se na první elektrifikované divadlo v Evropě přijel osobně do Brna podívat 13. 9. 1911.

CHCI SE STÁT EDISONEM A ADOPTOVAT ŽÁROVKU

Více informací také na našem Instagramu nebo Facebooku.