DSB: Antigona

/ Činohra Termíny a vstupenky

Kde: Studio Marta
Kdo: Divadlo ALDENTE

Známá klasická antická tragédie nabízí etický problém: je dobré podřídit se nařízením, i když jsou tato nařízení špatná? Dva bratři zemřou ve vzájemném souboji. Jednoho z nich rozkáže vládce Kreon pohřbít se všemi poctami, pohřeb druhého však zakáže. Bratři mají dvě sestry: Isména se rozhodne podřídit se příkazům, zatímco Antigona se jim vzepře a přes zákaz pohřbí i svého druhého bratra. Kreon ji odsoudí k smrti. Antigona kráčí na smrt a Kreon si uvědomí, že jeho příkaz byl proti vůli bohů. Jeho prozření však přichází pozdě: Antigona si sama vzala život a s ní zemřou i další lidé.

Hra světel a stínů, melodičnost řeči. Inscenace střídá klasický text se scénami ze současné doby a odhaluje tak aktuálnost tématu i pro dnešní svět. Téma, které bývá běžně potlačováno (láska), se díky našim hercům dere do popředí. Díky nim se do inscenace dostávají nové tematické vrstvy či jsou zvýrazněny ty, které by jindy byly upozaďovány. Naše Antigona je zároveň průsečíkem životních zkušeností a osobního pohledu na svět každého z nás nehledě na náš věk či postižení. Věříme, že jedině tento dialog může vytvořit něco, co bude přesahovat každého z nás.

Zobrazit více

Divadlo ALDENTE je místem, kde se potkávají mladí herci a autoři s Downovým syndromem a profesionální divadelníci bez handicapu. V tomto spojení (dialogu) vidí šanci vytvářet profesionální inscenace se svébytnou divadelní poetikou. „Máme za to, že lidé s Downovým syndromem mají ojedinělé vidění světa a specifické performativní dovednosti.“

Zobrazit méně

Inscenační tým

Obsazení

Kdy hrajeme?

Fotogalerie