Ballet

Baletní škola I. V. Psoty

Baletní škola I. V. Psoty při Národním divadle Brno nabízí zájmové kurzy klasického baletu pro děti i dospělé bez ohledu na pokročilost.

Baletní škola I. V. Psoty nabízí kurzy baletní průpravy vhodné již pro nejmenší děti od 4 let až po dospělé. Škola má za sebou bohatou tradici a za více než 70 let své existence vychovala již generace tanečníků. Klade si za cíl nebýt jen volnočasovou aktivitou, ale také odrazovým můstkem pro mladé talenty, jejich příprava pro studium na Taneční konzervatoři. Žáci BŠ mají dále možnost spolupracovat i přímo s Baletem Národního divadla Brno a tančit na jevišti Janáčkova nebo Mahenova divadla v inscenacích jako např. Louskáček, Popelka nebo Spící krasavice.

 

Kurzy pro děti:

  • Baletní hrátky pro nejmenší (od 4 do 6 let), 1x týdně 45 min
  • 1. – 6. ročník, 1 – 2x týdně 60-90 min

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024 zde.

Ceník pro rok 2023/2024 zde.

Začátek školního roku 2023/2024 je 2.10. 2023. 

 

Kurzy pro dospělé:

  • začátečníci: 1x týdně 90min
  • mírně pokročilí: 1x týdně 90min
  • pokročilí: 2x týdně 90min
  • TOP: 2x týdně 90min

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024 zde.

Ceník pro rok 2023/2024 zde.

Začátek školního roku 2023/2024 je 2.10. 2023. 

Od školního roku 2020/2021 se Baletní škola rozšířila i do prostor Janáčkova divadla. V budově Ředitelství na Dvořákové 11 bude výuka probíhat jen na Velkém baletním sále a ve Zkušebně. Na obou sálech je od minulé sezony i certifikovaná taneční podlaha Harlequin. Mimo jiné proběhla rekonstrukce společných prostor ve třetím podlaží pro zvýšení pohodlí žáků BŠ. Do kurzů pro děti nelze nastoupit po začátku výuky, tzn. v průběhu školního roku, jelikož podmínkou zápisu jsou talentové přijímací zkoušky. Děti se během výuky celoročně připravují na závěrečný taneční koncert. V Baletní škole I. V. Psoty je výuka zaměřena převážně na klasický tanec. K tomu jsou nutné především fyzické předpoklady, pohybová paměť, orientace v prostoru, pohybová koordinace, hudební cítění a smysl pro rytmus.

Skladba hodiny je v podstatě ve všech ročnících stejná, jen s tím rozdílem, že v prvním ročníku provádíme cviky odděleně a v jednodušších kombinacích. Hodina se skládá ze cvičení u tyče a cvičení na volnosti. Cvičení na volnosti dělíme na exercise, adaggio (spojení póz a poloh klasického tance) a allegro (skoky a cvičení na špičkách).

Hodina začíná tanečním pochodem v klidném tempu, které postupně zrychlujeme a pak vracíme zpět do normálního tempa. Můžeme zařadit i chůzi a běh, což je možné v každé hodině střídat. U nižších ročníků zařazujeme i několik cviků na zemi, aby si děti uvědomily srovnání těla, správné vytáčení nohou, lokalizaci pohybů a tak podobně. Potom přistupujeme k prvkům klasického tance. Hodinu uzavírá port de bras a úklona. Významnou roli hraje jevištní praxe.  Na základě probraných prvků sestavujeme koncertní čísla. Správný výběr koncertních čísel, s přihlédnutím k možnostem žáků, rozvíjí tanečnost a plastičnost. Baletní škola I. V. Psoty je součástí Baletu NdB. Umělecký šéf Baletu NdB Mário Radačovský.

Adresa: Balet NdB, Dvořákova 11, Brno (budova ředitelství Národního divadla Brno, 3. patro)
Email: 
skola@ndbrno.cz

 

 

 

 

 

Školní rok 2023/2024

Registrace na talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 ZDE!

Zápis do kurzů pro dospělé ZDE!

Všichni registrovaní dostanou pokyny ohledně průběhu zkoušek, a to emailem v týdnu jejich konání. Výsledky budou oznámeny do 3 pracovních dnů.

Talentové zkoušky se budou týkat všech kurzů baletní školy pro děti. V přijímací komisi budou i zástupci Taneční konzervatoře Brno a šéf baletu NdB MgA. Mário Radačovský. Talentové zkoušky jsou povinné pro všechny zájemce o výuku pro další rok. Kapacita kurzů je omezená.

Do baletní školy nelze nastoupit po začátku výuky, tzn. v průběhu školního roku, podmínkou zápisu jsou talentové přijímací zkoušky vypisované v září. Děti se ve výuce celoročně připravují na závěrečný taneční koncert.

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024 zde.

Začátek školního roku 2023/2024 je 2.10. 2023. 

Ceník pro rok 2023/2024 zde.

Adresa: Balet NdB, Dvořákova 11, Brno (budova ředitelství Národního divadla Brno, 3. patro)
Email: 
skola@ndbrno.cz