Ballet

Baletní škola I. V. Psoty

Baletní škola I. V. Psoty při Národním divadle Brno nabízí zájmové kurzy klasického baletu pro děti i dospělé, bez ohledu na pokročilost.

Baletní škola I. V. Psoty nabízí kurzy baletní průpravy vhodné pro ty nejmenší od 4 let až po dospělé. Škola má za sebou bohatou tradici a za více než 70 let své existence již vychovala spoustu popředních tanečníků. Klade si za cíl nebýt jenom volnočasovou aktivitou, ale odrazovým můstkem pro mladé talenty, jako příprava pro Taneční konzervatoř. Žáci BŠ mají dále šanci spolupracovat i přímo s Baletem Národního divadla Brno a tancovat nejen na jevišti Janáčkova nebo Mahenova divadla v inscenacích jako např. Louskáček nebo Spící krasavice.

Kurzy pro děti:

  • Baletní hrátky pro nejmenší (od 4 do 6 let) 1x týdně 45 minut
  • 1.- 6. ročník, 1 – 2x týdně, 60-90 min lekce

Talentové zkoušky pro rok 2021/2022 proběhnou 5. 9. 2021. Registrace na talentové zkoušky do kurzů pro děti byla uzavřena.

Rozvrh pro školní rok 2021/2022 naleznete zde. Ceník pro rok 2021/2022 naleznete zde.

Kurzy pro dospělé:

  • začátečníci: 1x týdně 90min
  • mírně pokročilí: 1x týdně 90min
  • pokročilí: 2x týdně 90min
  • TOP: 2x týdně 90min

Registrujte se do kurzů pro dospělé zde.Od školního roku 2020/2021 se  Baletní škola rozšířila i do Janáčkova divadla. V budově Ředitelství na Dvořákové 11 bude výuka probíhat jenom na Velkém sále a Zkušebně. Na obou sálech je od této sezóny i certifikovaná taneční podlaha Harlequin. Mimo jiné proběhla rekonstrukce společných prostor na třetím podlaží pro zvýšení pohodlí žáků BŠ.Do kurzů pro děti nelze nastoupit po začátku výuky, tzn. v průběhu školního roku, jelikož podmínkou na zápis jsou talentové přijímací zkoušky. Děti se potom celoročně připravují na závěrečný taneční koncert. Koncert Baletní školy bude 5. 6. 2022 v Janáčkově divadle od 18 hodin.V Baletní škole I. V. Psoty je výuka zaměřená převážně na klasický tanec. K tomu jsou nutné především fyzické předpoklady, pohybová paměť, orientace v prostoru, koordinace pohybů, hudební cítění a smysl pro rytmus.

Skladba hodiny je v podstatě ve všech ročnících stejná, jen s tím rozdílem, že v prvním ročníku provádíme cviky odděleně a v jednodušších kombinacích. Hodina se skládá ze cvičení u tyče a cvičení na volnosti. Cvičení na volnosti dělíme na exercise, adaggio (spojení póz a poloh klasického tance) a allegro (skoky a cvičení na špičkách).

Hodina začíná tanečním pochodem v klidném tempu, které postupně zrychlujeme a pak vracíme zase do normálního tempa. Můžeme zařadit i chůzi a běh, což je možné v každé hodině střídat. U nižších ročníků zařazujeme i několik cviků na zemi, aby si děti uvědomily srovnání těla, správné vytáčení nohou, lokalizaci pohybů a tak podobně. Potom přistupujeme k prvkům klasického tance. Hodinu uzavírá port de bras a úklona. Významnou roli hraje jevištní praxe.  Na základě probraných prvků sestavujeme koncertní čísla. Správný výběr koncertních čísel, s přihlédnutím k možnostem žáků, rozvíjí tanečnost a plastičnost. Baletní škola I. V. Psoty je součástí Baletu NdB. Umělecký šéf Baletu NdB Mário Radačovský.Adresa: Balet NdB, Dvořákova 11 Brno (budova ředitelství Národního divadla Brno, 3. patro)
Email: skola@ndbrno.cz

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

Registrace na talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 je spuštěna! Prosíme zájemce o talentové zkoušky, které proběhnou 5. 9. 2021, o registraci zde. Školní rok začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 6. 2022. O školních prázdninách kurzy pro děti neprobíhají. Baletní škola bude uzavřena úplně od 23. 12. 2021 – 9. 1. 2022.

Všichni registrovaní dostanou pokyny ohledně průběhu zkoušek, a to emailem v týden jejich konáním. Výsledky budou oznámeny do 3 pracovních dnů.

Talentové zkoušky se budou týkat všech kurzů baletní školy pro děti. V přijímací komisi budou i zástupci tanečních konzervatoří a šéf baletu NdB MgA. Mário Radačovský. Talentové zkoušky jsou povinné pro všechny zájemce o výuku pro další rok. Kapacita kurzů je omezená.

O prázdninách kurzy pro děti nebudou probíhat!

Do baletní školy nelze nastoupit po začátku výuky, tzn. v průběhu školního roku, jelikož podmínkou na zápis jsou talentové přijímací zkoušky. Děti se potom celoročně připravují na závěrečný taneční koncert. Koncert Baletní školy bude 6. 6. 2021 v Janáčkově divadle od 18 hodin. Na koncertě obdrží absolventi kurzů osvědčení.

Rozvrh pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

Ceník pro rok 2021/2022 naleznete zde.