Kontakty

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11
657 70  Brno

Telefon: +420 542 158 111
Fax: +420 542 217 045, +420 542 231 746
E-mail: info@ndbrno.cz

IČO: 00094820
DIČ: CZ00094820
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 30 (výpis z obchodního rejstříku)

Zákaznické centrum
Informace o představeních, vstupenkách a předplatném.
Telefon: +420 542 158 120, všední den 8:30-18h
E-mail: obchodni@ndbrno.cz

Podatelna
otevírací doba 8:00 – 16:30

– elektronická adresa podatelny: info@ndbrno.cz, datová schránka: wghk6h5
– adresa pro přijímání dokumentů v listinné podobě a pro přijímaní dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: Dvořákova 11, 657 70, Brno

Přehled datových formátů přijímaných dokumentů:
– pdf (Portable Document Format)
– html/htm (Hypertext Markup Language Document)
– odt (Open Document Text)
– txt (prostý text)
– rtf (Rich Text Format
– doc/docx (MS Word Document)
– xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
– jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)  -tiff (Tagged Image File Format)
– zip (Archiving Utility)

Doporučený datový formát: PDF nebo docx

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě: USB Flash, CD, DVD