KIRCHENLIEDER AUS ZNOROVY

/ Oper 28/09/2021 19:00 - 20:10

Rote Kirche (Comeniuskirche der Böhmischen Brüder)

Kirchenlieder aus Znorovy (Premiere des folkloristischen Konzertprogramms für das Festival)

Magdalena Múčková und Zimbalkapelle Danaj

Janáčeks Interesse galt stets auch der Förderung und der Sammlung von Liedern, in denen die Volksfrömmigkeit zum Ausdruck kam. Als seinen Mitarbeiter bei der Volksliedforschung wählte Janáček unter anderem auch Hynek Bím, den er mit der Erkundung des westlichen Mähren betraute. Gerade Bím hielt bei seinen wiederholten Aufenthalten in Vnorovy (damals Znorovy) einen Zyklus alter Kirchenlieder fest, denen er, obgleich sie nur einen Bruchteil der von ihm erfassten Lieder ausmachten, große Aufmerksamkeit schenkte (davon zeugen auch die nicht weniger als sechzehn Briefe, die er mit Janáček zu diesem Thema austauschte). Übrigens war Janáček nach dem frühzeitigen Tod seines Vaters im Jahr 1866 gerade in Vnorovy bei seinem Onkel Jan Janácěk untergekommen (dieser wirkte hier in den Jahren 1870–1878 als Pfarrer). In jener Zeit, als Leoš Janáček hier selbst in der Kirche des Ortes die Orgel spielte, dürfe er die geistlichen Lieder dieses Ortes persönlich kennen gelernt haben.

Die Lieder stehen in direktem Bezug zum Kirchenjahr. Einen Teil davon finden wir in Jan Josef Božans Gesangbuch Die Paradiesnachtigall aus dem Jahr 1719 als dem grundlegenden Vergleichsmaterial, welches noch zu Zeiten der Liedsammeltätigkeit im Jahr 1911 bei Gottesdiensten in der Pfarrkirche von Vnorovy verwendet wurde. Bím notierte (und teils nahm er sie auch mit dem Phonographen auf) Advents-, Weihnachts-, Fasten- und Osterlieder, Lieder zu Ehren von Heiligen sowie Lieder, die sich in ihrem Inhalt auf Ereignisse im Leben eines gläubigen Christen beziehen.

Das Konzert „Kirchenlieder aus Znorovy“ möchte einem breiteren Publikum wenigstens einen Eindruck von diesem Schatz der volkstümlichen Musikkultur bieten, der von der Folkloristik bisher kaum gewürdigt wird. Mit der Auswahl der Lieder werfen wir so mit mehr als hundertjährigem Abstand einen Blick in das geistliche Gesangsrepertoire der genannten Ortschaft in der Mährischen Slowakei. Zu dem Konzert würde eine intimere, am ehesten sakrale Umgebung passen. Unter der Begleitung der Orgel, eines Kammerensembles oder auch a cappella präsentieren sich ausgewählte Gesangssolisten und Chöre aus Vnorovy und Umgebung. Eine Überlegung wert wäre auch ein Tonträger zu diesem ganz außergewöhnlichen Projekt

Mehr anzeigen

Weniger zeigen

Červený kostel, Komenského nám. (Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského) Kostelní písně ze Znorov (premiéra folklorního koncertního pořadu pro festival), Magdalena Múčková a cimbálová muzika Danaj. 

Nedílnou součástí Janáčkova zájmu byly podpora a sběr písní, kterým dnes říkám posvátné, zlidovělé či lidové duchovní. Janáček si za spolupracovníka ve výzkumu lidové písně zvolil mimo jiné také Hynka Bíma pověřeného mapovat západní Moravu. Právě Bím zachytil při svých opakovaných sběrech v obci Vnorovy (tehdy Znorovy) soubor starých kostelních písní, kterým – ačkoli tvoří jen nepatrnou část z celkového počtu písní jím zaznamenaných – věnoval značnou pozornost (svědčí o tom i šestnáct dopisů vzájemné korespondence s L. Janáčkem, v nichž se tímto tématem zabývá). Ostatně, byly to právě Vnorovy, kde našel Janáček po předčasné smrti otce roku 1866 útočiště u svého strýce Jana Janáčka (v letech 1870–1878 zde působícího faráře). V dobách, kdy sám Leoš Janáček hrál na vnorovském kůru na varhany, se zde s místními duchovními písněmi pravděpodobně seznámil osobně.

Zaměření písní má přímou vazbu na církevní rok. Část z nich nalezneme v kancionálu Jana Josefa Božana Slavíček rájský z roku 1719 představujícím základní srovnávací materiál, který byl ještě v dobách sběru v r. 1911 ve vnorovské farnosti využíván při bohoslužbách. Bím zaznamenal (a částečně též natočil na fonograf) písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, k oslavě svatých a písně vztahující se svým obsahem k událostem v životě křesťana.

Pořad “Kostelní písně ze Vnorov (Znorov)” širšímu publiku alespoň částečně odkryje tuto dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, prozatím stojící mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Výběrem písní tak s více než stoletým odstupem nahlédneme do repertoáru pevně zakořeněného ve zpěvném a zbožném prostředí zmíněné slovácké obce. Pořadu by slušelo komornější prostředí, nejlépe sakrální. Za doprovodu varhanního, komorního nástrojového, případně a cappella se představí vybraní pěvečtí sólisté a sbory ze Vnorov a okolí. Za úvahu by stál též tematický hudební nosič, zaměřením mimořádný.

Weniger zeigen

Produktionsteam

Besetzung

Wann spielen wir?

/ Opera

KIRCHENLIEDER AUS ZNOROVY

Červený kostel
  • 28/09/2021
  • 19:00 - 20:10

Fotogalerie