Technical specifications

Janáčkovo divadlo – hlediště