Natália Deáková

Natália Deáková (Činohra)

Repertoire in NdB

Upcoming performance

Good Old Nový (Oldřich) Theatre Reduta / Drama

Good Old Nový (Oldřich)

  • 22/12/2023
  • 19:00 - 21:10
Good Old Nový (Oldřich) Theatre Reduta / Drama

Good Old Nový (Oldřich)

  • 23/01/2024
  • 19:00 - 21:10
Good Old Nový (Oldřich) Theatre Reduta / Drama

Good Old Nový (Oldřich)

  • 19/02/2024
  • 19:00 - 21:10
Good Old Nový (Oldřich) Theatre Reduta / Drama

Good Old Nový (Oldřich)

  • 24/03/2024
  • 18:00 - 20:10
Good Old Nový (Oldřich) Theatre Reduta / Drama

Good Old Nový (Oldřich)

Subscription: ČV
  • 22/06/2024
  • 19:00 - 21:10