Opera

Premieres

Upcoming premieres

Otello Janáček Theatre / Opera

Otello

The Merry Widow Janáček Theatre / Opera

The Merry Widow

Falstaff Janáček Theatre / Opera

Falstaff

Salome Janáček Theatre / Opera

Salome