Press

National theatre Brno

MgA. Martin Glaser
director
T: 542 158 257
E: glaser@ndbrno.cz

Zuzana Žáková – Klimplová
Marketing / PR
T: 542 158 232
M: +420 725 798 097
E: klimplova@ndbrno.cz

Drama

Milan Šotek
Artistic director of Drama
T: 542 158 435
E: sotek@ndbrno.cz

Gabriela Kodysová
marketing and PR  – Mahen theatre
M: +420 601 151 692
E: kodysova@ndb.cz

Petr Novák
marketing and PR  – Reduta theatre
E: novak@ndb.cz

Opera

Jiří Heřman
Artistic director of Opera
T: 542 158 312
E: herman@ndbrno.cz

Karolína Štorková
Marketing / PR
Email: storkova@ndbrno.cz

Ballet

Mário Radačovský
Artistic director of ballet
T: 542 158 521
E: radacovsky@ndbrno.cz ¨

Tereza Nádvorníková
Marketing / PR
T: 542 158 287
M: +420 603 858 488
E: nadvornikova@ndbrno.cz

 

Festival Janáček Brno

Karolína Štorková, storkova@ndbrno.cz, +420 702 267 991

Divadelní svět Brno / Theatre world Brno                                         

Eva Sedláčková, sedlackova@ndbrno.cz
Jitka Lanšperková, lansperkova@ndbrno.cz

Dance Brno

Tereza Nádvorníková, nadvornikova@ndbrno.cz, +420 722 974 729