Firemní spolupráce

Hlavní obrázek

Bez přízně, nadšení a štědrosti našich spolupracujících institucí bychom nemohli nabízet program v takové kvalitě a rozsahu. Za to jim patří velký dík!

Hlavním cílem fundraisingových aktivit NdB je získávat zdroje jak grantové, tak i firemní a soukromé. Proto svou pozornost věnujeme získávání dotací z různých úrovní veřejné správy – od Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje i města Brna, které je naším zřizovatelem. Zaměřujeme se také na umění podporující nadace.

V rámci firemního fundraisingu navazujeme, budujeme a udržujeme partnerství se společnostmi a institucemi převážně ve městě Brně a v Jihomoravském kraji tak, aby fungovala spolupráce ku prospěchu obou stran. S firmami tak často spolupracujeme prostřednictvím partnerské spolupráce, tzv. barterů, reklamního sponzoringu, případně pořádáním akcí na míru. Klademe velký důraz na osobní vztahy a individuální přístup ke každému z partnerů a jeho potřebám. Naši partneři jsou pravidelnými návštěvníky premiér i dalších divadelních představení, koncertů. S radostí pozorujeme, že v době rozvolnění koronavirových opatření se projevuje opětovný zájem firem o zakoupení představení pro své zaměstnance, klienty, nebo obchodní partnery a následné společenské setkání, případně jen zájem o pronájem prostor pro firemní společenskou akci. V obou případech jsme schopni připravit zajímavý bonus navíc – prohlídku zákulisí divadla a setkání s umělci. Právě tento bonus nabízíme také partnerům vybrané inscenace.

Také v oblasti gastronomie se nám dlouhodobě daří spolupráce s firmou Víno Zlomek&Vávra – partner vinných produktů NdB, nově jsme v roce 2021 zahájili spolupráci s lokálním brněnským pivovarem Czech Craft Beer, s.r.o. – partner pivních produktů.

Ceníme si také spolupráce s brněnským hotely, které nabízejí své služby nejen hostujícím umělcům, ale také našim zahraničním, i tuzemským divákům.

Na individuální dárce se pak zaměřujeme v dárcovském programu Přátelé NdB.

 

Pro bližší informace kontaktujte:
Simona Škarabelová
Fundraising – Péče o dárce
Národní divadlo Brno
Dvořákova 11, 657 70 Brno
M: +420 777 556 857
T: +420 542 158 266
E: skarabelova@ndbrno.cz

Generálním partnerem NdB pro sezonu 21/22 se stala firma OHLA ŽS, a.s.