Aktuality

Konkurz do operního orchestru na místa tutti do skupiny I. houslí

30. listopadu 2022
Karolína Kozubíková

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje konkurz do operního orchestru na místa tutti do skupiny I. houslí na 2 pracovní úvazky konaný dne 17. února 2023 od 10:00 v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno.

I. kolo: A. Mozart: Koncert pro housle G-Dur KV 216, nebo D-Dur KV 218, nebo A-Dur KV 219, vždy 1. věta s kadencí

orchestrální party: Smetana: Prodaná nevěsta

 II kolo:

světový houslový koncert – rychlá věta

orchestrální party: S. Prokofjev: Popelka, G. Puccini: Bohéma, A. Dvořák: Rusalka, G. Verdi: Otello, A. Mozart: Kouzelná flétna, L. Janáček: Její Pastorkyňa, P. I. Čajkovskij: Labutí jezero,

*************************************************************************************************************

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán

přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.

 Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 14. února 2023 elektronicky na email schuster@ndbrno.cz

 Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

 

 

  MgA. Jiří Heřman v. r. umělecký šéf JO NdB   

MgA. Martin Glaser  v. r. ředitel NdB